Parlament ČR mrzačí svůj národ,
očkováním chrání pouze byznys.


Souvisí očkování s politikou?(celé: 34minut)
 

Podrobnosti
k očkovacímu podvodu
v 5 minutách
Dílo očkovacího průmyslu  převýšilo oběti válek.  Poškození mozku, jako autistické
poruchy 70 milionů lidí,jsou jen částí těžkých následků,lehčí potíže trápí velkou
část očkovaných. Farma - impériu jsou oddáni lékaři i poslanci (očkování se
sami vyhýbají) a média jim slouží dokonale:  víme o infekcích v Africe,
ale kruté obětování   našich dětí byznysu je tabu, právě jako fakt, že
zdraví NEočkovaných  je výtečné   a mezi zmrzačenými nejsou.
Přitom vakcíny zvyšují náchylnost i k očkovaným infekcím!

Očkování je
organizovaný
zločin

         

Proč tolik kojenců po očkování vytrvale křičí? Obdržel už některý poslanec povinnou vakcínu v poměru k hmotnosti kojence? (3x asi 15dávek hexy!) Nikoli, píchat směsi dlouho působících jedů do živého tvora by bylo extrémě neetické - "kojencům to však nevadí". Zánět mozku poznamená mnoho dětí na celý život (vč. sklonu ke krutosti).

Co naši poslanci "přehlédli"?   S počtem vakcín spolehlivě roste
kojenecká úmrtnost                                                             i využití nemocniční péče!

Grafy se zdají složité (fráze lobbistů jsou jasné a konkrétní): Státy jsou seskupené s podobným počtem vakcín (Vaccine Doses). Každé skupině patří svislá úsečka, její délka odpovídá rozmezí kojenecké úmrtnosti (3 až 4; 2,6 až 5,1;...) na 1000 dětí. Střední hodnoty úseček jsou propojeny průměrovou přímkou. Při bezpečných vakcínách musí být tato přímka vodorovná ! Ve skutečnosti ale vždy stoupá s počtem dávek! Totéž platí i pro hospitalizace dětí v nemocnicích.


Typ jeduHranice otravy 5kg kojence Množství jedu v 1 dávce Infanrix hexa Poločas vylučování jedu
Hliník50µg (25 dle FDA *1) 820µg (povinná 3x v 1.roce života) 7let (83%ledvinami, z vakcín NELZE *7str.123)
Rtuť0,5µg *1 méně než 1µg (nemusí se uvádět)*1 ? (akumuluje se v mozku)
Formaldehyd > 0 (v potravinách zakázán) "zbytkové množství" (nemusí se uvádět)*1 nevratně se váže na DNA (způsobuje rakovinu)
Vakcína je koktejl antigenů, toxinů, kontaminujících látek, cizí DNA, virů a bakterií. Vše se může dostat do mozku kojence.*1
Hliník poškozuje nervový a imunitní systém. Účinky jedů se nesčítají ale násobí.*1*5 Neoznačené informace viz "Vakciny očima chemika".

Následky očkování z praxe lékaře v ČR. *6 str.68 Výskyt očkovaných infekcí v ČR - průměr 10 let *8
Postižení se často kombinují, přicházejí plíživě, část dětí je bez zjevných bezprostředních následků. Každý rok v ČR zahajují tisíce rodičů doživotní péči o děti zmrzačené očkovacím průmyselm. Část zmrzačených jsou autisté, v ČR asi 100 000 osob.

Společný znak postižených: Děti byly do očkování zdravé
Málo očkující vyspělé státy mají výskyt infekcí téměř nulový a zdravější děti.*3 Proč vymizely všechny infekce, proti nimž se neočkuje? Úmrtnost na očkované infekce poklesla o 95 až 99% už před érou očkování, kdy ani na dětské nemoci (spalničky, zarděnky, příušnice) již děti neumíraly, jen získávaly celoživotní imunitu.*2*3*5 Očkování odsune infekce do věku, kdy jsou nebezpečné. Sama vakcína MMR má tragické následky - přispívá k autismu a retardacím velkého počtu dětí *4*5*6 (též viz zajímavosti).

54% dětí v USA je poškozeno očkováním


Kojenci umírají častěji po vakcínách, než na infekce. nemocnost neočkovaných dětí
- Od roku 1975 Japonsko odsunulo veškerá očkování za 2. rok věku dítěte a skočilo ze 17. na 1. místo s nejnižší kojeneckou úmrtností na světě.*3*6 (Proč "nechránění" kojenci nezačali umírat na infekce?)
- Výrobce dětské vakcíny GSK eviduje 34 úmrtí kojenců do 12 dnů po podání vakcíny, v období 2 let používání (jde však o 1 až 10% uznaných případů).
- Výpadek dechu (=příznak poškození mozku*6*7) bývá hlavní příčinou náhlých úmrtí kojenců. Zjistilo se, že žádné výpadky dechu neexistují - ale jen do začátku očkování. Téměř ke všem kojeneckým úmrtím dochází 1. až 7. den po očkování. I černý kašel mívají kojenci, jen pokud jsou očkovaní! Nejen dle Dr. Scheibner vakcíny zvyšují náchylnost ke všem infekcím, včetně těch, proti kterým se očkuje a vedou k alergiím, astmatu, někdy i k cukrovce a rakovině.

Očkování zvyšuje více než 10x nemocnost dětí. (Vpravo graf ze srovnávací studie.).
-  Potíže s řečí má 18 až 34% očkovaných dětí, které jsou také citově labilní. Poruchy chování, učení, nemotivovaná agresivita a chybějící práh zábran, ve vyspělých státech roste s "proočkovaností", stejně jako kojenecká úmrtnost. *2 str.164až7
-  Neočkované děti mají jednoznačně větší šanci těšit se vynikajícímu zdraví, než ty očkované. (dr.F.Berthoud viz čl. "Děti jako bionafta farmaceutického průmyslu.")
-   Japonsko zakázalo používat MMR vakcínu pro vážné zdravotní následky, což odhalilo poměr 3760 těžkých postižení očkováním, na 1 úmrtí na černý kašel ve státě bez očkování.
-  Ionty hliníku z vakcín ... se hromadí v mozku, kde zůstávají řadu let ... vedou ke vzniku neurodegenerativních poruch, selhání může mít tisíce podob. (*5str.212) "Poškození způsobené vakcínami je obrovské, větší než azbestem, tabákem, než cokoliv, co jste kdy viděli." Mark Blaxill (*5str.214)
-  Po 2. světové válce začaly u dětí nevysvětlitelné změny ... v zemích, kde se nejvíce očkovalo, šilhá 5% dětí, začínají mluvit pozdě a špatně, v NSR dosáhl počet analfabetů 3 milionů. *2str.159
-   Vakcíny způsobily více utrpení a úmrtí, než všechny jiné činnosti školní medicíny.

Hrozba epidemií = záminka pro povinné očkování v ČR.
-  Možnost přenašečství je přímo uváděna v příbalových letácích vakcín.*1
-  Protilátky z vakcín proti běžně přenosným infekcím vydrží nejvýš 3 až 6 let.*8 Proč se nešíří epidemie mezi dospělými? Zachraňují nás kojenci? Populace se dožívá asi 70let a protilátky z vakcín tak má asi 5 až 20% lidí! Posuďte šíření infekcí, kdyby jim bránily jen umělé protilátky:
1. Mohly by protilátky z vakcín, jen u dětí na pouhé 3 až 6 let, zastavit šíření infekcí? (Dospělí se stýkají mnohem víc než kojenci.)
2. Je možné "proočkovanost" (asi 95% dětí) zaměňovat za "počet lidí s protilátkami" (5 až 20%)?
3. Nejsou důvody ústupu infekcí zcela jinde než v očkování?
-  K nejnakažlivější z vybraných infekcí patří černý kašel. Následky očkování proti němu, vedly k jeho zrušení Velkou Británii a Švédsko (*3), kde po té klesal výskyt černého kašle k nule (více v zajímavostech).
  V NSR (80 milionů obyvatel) se neočkovalo proti černému kašli od 1975 do 1991. Nemoc měla v tomto období lehký průběh - proto se evidovala pouze úmrtí, která kolísala mezi 2 a 12 lidmi ročně*2 (pro srovnání, v ČR zemře na chřipku ročně asi 2000 lidí).
-  Žádná z křivek nemocnosti v NSR nepřipouští závěr, že lidé jsou očkováním chráněni. *2str.176 (kniha obsahuje přes 50 grafů ze zdravotních statistik)
-  Historie potvrzuje většinou jen neúčinnost vakcín. (Podaří-li se vám najít "důkaz účinnosti vakcín", byl bych vděčný za ověřitelnou stopu.)

Dlouhodobé nežádoucí účinky vakcín se IGNORUJÍ.*2*3*5*6
- Prokázat se dají jen srovnáním se zcela neočkovanou skupinou (odhady uvádějí v ČR 5 až 10%). Firmy i státy porovnání odmítají - odkrylo by škodlivost i neúčinnost vakcín, hodnotí se jen "tvorba protilátek" (viz "Princip podvodu").
- V ČR je dobře motivovaný systém NEhlášení reakcí po očkování. Do statistik SÚKL se dostává asi 1% ze všech nežádoucích reakcí, uvádí www.olecich.cz i jiné zdroje.
- Nežádoucí účinky se maskují krátkodobým srovnáním s jinou vakcínou - srovnávat s neočkovanými je "neetické", jak dokládá propagátor očkování za Hnutí ANO. (Ostatní velké strany propagují očkovací zločin přímo volebními programy!)
- Samokontrola bezpečnosti vakcín výrobcem je totéž, jako svěřit firmám veškerou daňovou kontrolu!
- Pozoruhodná je argumentace vakcinacistů podložená svědomitou péčí, zcela postrádající důkazy.

Motivace odpůrců povinného očkování v ČR:
Zabránit represívní zdravotní péči s bezdůvodným rizikem mrzačení dětí.
V Evropě má 18 států očkování zcela dobrovolné ale o epidemiích zde není ani slechu.

Motivace obhájců povinného očkování v ČR:
1. Ochrana před vzácnými infekcemi (většinou dobře léčitelnými, nebo v dětství prospěšnými).
2. Výdělek pro firmy a spolupracovníky (jímž se může stát každý kdo je potřeba - mnohé způsoby motivace jsou zcela legální). Očkování zajišťuje výdělek zaměstnanců, motivaci lékařů, podporu výzkumu, možná i "účelné" využití dotací, apod.:
hexa 1500Kč*400tisíc dávek + MMR asi 900Kč*200tisíc dávek=780 000 000Kč ročně
+ještě vyšší obraty za léčení nemocí vzniklých očkováním, zajištěné na desítky let.
3. Všichni propagátoři jsou na očkování finančně i profesně závislí, odhalení podvodu otřese mnohá odvětví medicíny a odkryje ohromné škody páchané na lidech (nejde zdaleka o jediný hřích farmacie, jen asi o největší).

Jaká mohou být řešení:
    1. zastavit mrzačení dětí
a nezávisle zhodnotit následky, by mohli sami poslanci. O problému už vědí(*4), ale chybí vůle. (Několik tisíc zmrzačených dětí ročně potřebný tlak nevyvolá = příklad péče dlouholetých politiků o svůj lid. Nenašel jsem ani půl slova proti zrůdné očkovací povinnosti. Hnutí ANO by možná k očkování chtělo takticky mlčet - prozrazuje ho jen hlasování. U Pirátů je zmínka že "poslední slovo by měli mít rodiče" a neparlamentní Svobodní hájí "očkování dobrovolné".)
    2. řídit se rozumem a odpovědností
(=nejlepší investice do dětí / celoživotní péče o postižené stojí mnohem více). Očkovací průmysl využívá jen zákonů které se hodí a je dobré nastudovat předpisy k vakcinaci. Odmítnutí očkování je, i s příkladem reverzu, na vitalita.cz a zdeje jiný příklad odmítnutí. Výhrůžky doktorů klesají až k nesmyslům typu "odebrání dětí" (!nutno nahrát a pak chtít písemně!), úřady vyslýchají a šikanují rodiče(*4). Přitom nad všemi zákony je "Listina základních práv a svobod". Omezit ji může jen "ohrožení veřejného zdraví" - o absurditě této myšlenky však svědčí nepřeberné množství důkazů.
Jak dostat neočkované dítě do školky a bez pokut, bylo uvedeno na zrušených stránkách dobromysl.cz takto.
    3. řešení
spočívá v předcházení "škodivým následkům" povinného očkování. Má široký užitek pro očkované i mnoho jiných pacientů. Může pomoci i dlouho po vakcíně na mnoho následků (vč. alergií, ekzémů i autismu)! Nenapraví však psychický vývoj narušený postižením od očkování do začátku léčby - proto je dobré jej neodkládat. Pokud užijete tuto "tvrdě pomlouvanou látku", musíte spoléhat jen na zkušenosti druhých. Zatím nejde prokázat úředními razítky, farmacie nepřipustí jeho úřední testování - bojí se ho "víc než čert kříže". Prohlašuje ho za nelegální ve všech významných lovištích světa. I tak se 3.řešení stále šíří a uzdravuje, co věda ve službách trhu prohlásila za neléčitelné (stopy pronikly i do *4). Málo co provází tak hluboký kontrast mezi teorií a praxí - hlasitá varování před 3. řešením patří výhradně teoretikům. Chválí ho však velké množství lidí s mnohaletou osobní zkušeností s užíváním, tedy těch, kteří, dle "odborníků", by měli být již dávno mrtví. Viz příklad z Chorvatska.


Cílem těchto stránek není přesvědčovat, ale vzbudit zájem o informace. Tragické následky očkování většina rodičů netuší, pozná je vždy jen část z nich - když už je pozdě (i pak může pomoci "3.řešení", homeopatie či jiná detoxikace provedená včas!).
Odpovědní veřejně lžou a propaganda v médiích je úměrná velikosti byznysu. Jako jsou ve světě zneužívány děti k práci, tak je (nejen) v ČR krutě zneužito kojenců k výdělku. Důvody jsou tytéž: místní zákony to umožňují. Trh zajde jen tam, kam pravidla dovolí a pokud má možnost, píše si je sám.


Máte-li vlastní zkušenost a nebo nápad, jak situaci pomoci řešit, napište ji:

Josef Vobejda       josefvobejda@gmail.com


Použité zdroje:
*1 kniha "Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba" od MUDr. Ludmila Eleková
*2 kniha "Očkování - obchod se strachem" od Dr.med. Gerhard Buchwald (několik řádků zde k nahlédnutí.)
*3 kniha "Problémy s očkováním" od Dr.Randall Neustaedter
*4 brožury "Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin I, II a III" (Doporučuji přečíst.)
*5 kniha "Varovné signály očkování" od Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.
*6 soubor mudr-ludmila-elekova-ockovani-pomaha-nebo-skodi-1.ppsx
*7 kniha "Jak přežít dobu jedovou" od Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.
*8 vakciny.net

Další informace:
Utajená data Česká televize - očkování
margit.cz Očkování: hypotézy versus fakta
rozalio.cz (+film o očkování v USA)
celostnimedicina.cz (divím se, že to ty děti přežijí)
mudrnovakova.cz/657/
"Drsná zpověď lékařky: Nežádoucí účinky vakcín..."
Pokud zadáte do vyhledávače "příběhy očkování", možná budete v šoku i bez jedovatého kokteilu v krevním oběhu - malý příklad.
O odmítnutí z širšího pohledu na celý očkovací podvod.

Návrat na hlavní stranu