Účinnost ochrany očkováním


Dle www.vakciny.net - > Očkování - > Pravidelná - > Protektivní účinnost:

-  Záškrt - plošně se očkuje od konce 2. světové války, ale dosud se nepovedlo prokázat ochranný účinek vakcín rádnou studií. (počet neúpěšných pokusů není uveden. Záškrt je dnes dobře léčitelný - smrtelný může být, pouze pokud je neléčený. Lze ho zaměnit s agínou.).
Tetanus - na 100 000 zraněných osob onemocnělo v 1. světové válce 13,4 zatím co ve 2. světové válce pouze 0,44 osob (procento bojujících kojenců se nikde uvádí).
Dávivý (černý) kašel - účinek se poprvé prokázal při epidemii na Faerských ostrovech (*?). Účinnostní standardizace byla provedena na myších...(*?)(Za víc než 60 let plošného očkování se na dětech prokázat nepodařila? Ročně "kašle" v ČR až 2500 lidí, ale pouze očkovaných!)
Dětská obrna - inaktivovaná vakcína - dle rozsáhlé studie (*?) na 400 000 dětech, byla dosažena ochrana 60 až 90% (u 95% dětí se probíhající obrna rozpozná jen laboratorními testy => muselo jít o extrémně nákladný projekt, proč jsou veškeré podrobnosti utajeny?).
HIB - dle studie (*?) na 42 000 gambijských dětech věku 2 až 4 měsíce, bylo chráněno 95 až 100%, u 70 000 čilských dětí byla téměř 92% (v ČR mívalo HIB před očkováním celkem asi 70 dětí => 400 000 dávek vakcíny zachrání ročně možná 60 dětí před obstojně léčitelnou nemocí).
Hepatitida B - "Účinek je těžko měritelný. U většiny nakažených dětí (! spermatem nebo krví !) se rozvine až mnohem později".
Spalničky - ochrana stanovena jen observačními studiemi (*?) při propuknutí spalniček v komunitě. Děti pod 9 měsíců jsou chráněny (= naměřeny protilátky, dle výrobce ale "nezabrání přenašečství") ze 37%, později očkované až z 89%, po 2.dávce až z 95%.
Příušnice - hodnocení ve Švícarsku a Singapuru (*?) potvrdila účinnost 55 až 87%, ale nižší u kmene Rubini...
Zarděnky - asi 90% (*?) (Tato lehká nemoc je riskantní pro těhotné, které ji neprodělaly - očkování ji pouze odsouvá do dospělosti, kdy mívá vážné komplikace.)

(*?) Nejsou uvedeny podrobnosti ani odkazy, stopy se nepodařilo dohledat - zřejmě jde o tajná firemní data. (Výroky obhájců očkování jsou "pravdami", jejihž ověřování není žádoucí.)

Závěr:
- Proti záškrtu očkování možná nechrání. (Spolehlivě ho léčí antibiotika. Odhady jsou z 1943 - znali tehdy penicilín? ).
- Ze 100 000 kojenců se zanícenou ránou znečistěnou hlínou nebo trusem, vakcíny možná zachrání 13 dětí před onemocněním tetanem, ale pouze do 1 až 3 let po očkování ! (Úmrtí na tetanus se týkala téměř výhradně starších 30 let - krom novorozeneckého tetanu, na který očkování určitě nemá vliv a přesto už několik generací neexistuje)!
- Černému kašli možná očkování zabrání až na 1 rok, ale podařilo se to prokázat pouze na myších (není černý kašel čistě lidská nemoc?).

Jaká je realita "úspěchů" očkování?

- Edward Jenner (1749-1823), anglický vynálezce očkování, očkoval svého 10-ti měsíčního syna. Jeho normální duševní vývoj se následně zastavil a zemřel pak, jako slabomyslný, ve 21 letech. Jennerova manželka přivedla, po naočkování v době těhotenství, na svět mrtvé dítě, jehož kůže byla poseta malými neštovičnými vřídky. Sám Jenner na smrtelném loži označil svůj vynález očko­vání za zrůdnost a omyl.
(Ze stejného článku: ...Stále méně dětí se dnes, po odeznění puberty, dokáže duševně vymanit z vazby na rodiče. Nárůst alergií v dnešních populacích je neuvěřitelně přesnou časovou paralelou s rozvoji očkovacích programů.)

- V roce 1977 se nechal slyšet Dr. Jonas Salk, jenž vyvinul první vakcíny proti dětské obrně, že hromadné očkování bylo příčinou většiny případů dětské obrny po celém USA od roku 1961. (Science 4/4/77 "Abstracts")

- "Chorobopisy pacientů 11 epidemií neštovic v poválečném Německu, pro mne znamenaly největší otřes v mé kariéře - pacienti byli očkovaní. Protiřečilo to všemu co nás učili a čemu jsem věřil. Došlo k omylům s těžkými následky... mnohé epidemie byly výsledkem lékařských opatření." (*2 str.12)

- V letech 1871-2 bylo v Anglii očkováno proti neštovicím 89% populace ve věku 2 až 50let. Po 15 letech této kampaně vypukla jedna z nejhorších epidemií neštovic a zemřelo 45 000 lidí. (Úmrtnost byla 10 z 10 000 očkovaných a 2 z 10 000 neočkovaných nemocných.) Pouze město Leicester očkování odmítalo a přečkalo epidemii jen s několika nemocnými. Ve stejné době v Německu bylo proočkováno 96% populace a na epidemii neštovic zemřelo 125 000 lidí (The Hadwen Documents).

- V roce 1967 Světová zdravotnická organizace proočkovala v Ghaně 98% populace proti spalničkám. V roce 1972 došlo v Ghaně k jedné z nejhorších spalničkových epidemií s historicky nejvyšší úmrtností. (Rd. H. Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerald, March 1990)

- V roce 1940 bylo v Německu zahájeno povinné očkování proti záškrtu a případy záškrtu vzrostly ze 40 000 na 250 000 lidí. (Don't Get Stuck, Hannah Allen)

- V letech 1970 až 1990 se ve Velké Británii vyskytlo více než 200 000 případů černého kašle u plně očkovaných dětí (Community Disaese Surveillance Center, UK) (nemoc vytvoří dlouhodobou imunitu, černý kašel lze prodělat 1x až 2x za život).

- V 70. letech minulého století bylo v Indii proočkováno proti tuberkulóze 260 000 lidí. Bylo zjištěno, že více případů tuberkulózy nastalo u očkovaných než u neočkovaných. (The Lancet 12/1/80 p73)

- Když bylo ve 40. letech 20. století zavedeno očkování proti záškrtu a černému kašli, počet případů paralitické obrny se prudce zvýšil(týká se USA)... Očkovaní proti dětské obrně měli tuto nemoc 8x častěji než neočkovaní. Mnohé evropské země očkování odmílty, přesto v nich epidemie obrny ustaly. Počet případů obrny po zavedení hromadného očkování (usmrceným virem), byl podstatně větší než před jeho zavedením (*5 str.17 uprostřed).

- ...firmy které do vakcíny investovaly, přinutily Hygienickou službu USA aby ji prohlásili za účinnou a bezpečnou. Před zavedením vakcíny se za obrnu považovalo jakékoli ochrnutí delší 24 hodin, po zavedení vakcíny bylo podmínkou alespoň 60 dnů a dvakrát potvrzené ochrnutí a odděleně byly hlášeny aseptická meningitida (obtížně rozlišitelná od obrny) a infekce Coxsackie viry (*5 str.19 uprostřed a str.20).

- V roce 1979 opustilo Švédsko očkování proti černému kašli kvůli jeho neúčinnosti. U 84% nemocných bylo zjištěno, že byly očkovány proti černému kašli celkem třikrát.

- V únoru 1981 uvedl Journal of American Medical Assotiation, že 90% porodníků a 66% pediatrů odmítlo nechat se očkovat proti zarděnkám.

- V letech 1988 a 1989 v Ománu se vyskytla obrna mezi tisíci plně očkovaných dětí. Oblast s nejvyšší mírou infekce měla nejvyšší proočkovanost. Oblast s nejnišší mírou infekce měla nejnišší proočkovanost. (The Lancet, 21/9/91)

- V červencovém vydání roku 1994 v New Engladn Journal of Medicine vyšla studie s informací, že více než 80% dětí ve věku do 5ti let onemocnělo černým kašlem, přestože byly plně očkovány.

- V roce 1990 publikoval Journal of American Medical Association článek o spalničkách, kde stojí: "Přestože je více než 95% dětí školního věku v USA očkováno, ve školách dochází k propuknutí spalniček a to ve většině případů u dříve očkovaných dětí."

- V letech 1980 až 85 bylo v USA celkem 55 případů dětské obrny, z toho 51 způsobeno vakcínou a 4 po návratu z rozvojových zemí." (*3 str.41)

- Některé studie (Osterholm et.al., 1988) poukazují na nízkou účinnost očkování. Např. pětinásobně vyšší riziko meningitidy způsobené HIB u dětí očkovaných než neočkovaných (*3 str.21).

- V Gasankulu vypukla v r.1982 epidemie dětské obrny přesto, že 61% dvouletých dětí bylo kompletně proočkováno. Při epidemii v Natalu a Kwa Zulu r. 1988 bylo 30% zemřelých dětí očkováno kompletně a 30% nekompletně. (*2 str.90)

- V USA přibývá případů spalniček, a nemocní jsou ve stejné míře očkovaní i neočkovaní (*2,str.96) Úmrtnost na spalničky se v USA v posledních letech (20.století) zvýšila na desetinásobek. (*2 str.95)

- ..po počátečních úpěších došlo na téměř 100% očkovaných územích (Gambie, USA, bývalá NDR) k velkým epidemiím spalniček...(*2, str.97)

- "Dlouhodobá pozorování dětí v Guineji-Bissau prokázala, že očkované děti umíraly na tetanus a černý kašel 2x častěji, než neočkované. ...u dětí ve věku 2-8měsíců, se v této oblasti, po 2. a 3.dávce DTP, čtyřnásobně zvýšila úmrtnost." (*4 str.153 uprostřed)


Použité zdroje
*1 Kniha "Knihovnička Meduňky - Očkování II" od MUDr. Ludmila Eleková
*2 kniha "Očkování - obchod se strachem" od Dr.med. Gerhard Buchwald
*3 Kniha "Problémy s očkováním" od Dr.Randall Neustaedter
*4 Kniha "Varovné signály očkování" od Prof. RBDr Anna Strunecká RdSc.
*5 Kniha "Co možná nevíte o očkování" od Neil Z. Miller

Další důkazy a následky zločinů:
Co vás může po očkování potkat a co vám lékaři nikdy neřeknou.
Nezodpovězené záhady vakcinace.
Informovanost v ČR.

Návrat na ockovani.net