Informace o počtu autistů z roku 2015, dle stránek poslankyně českého parlamentu.


Z knihy "Co možná nevíte o očkování" od Neil Z. Miller, strana 99:
  Psychiatr Leo Kanner objevil 11 případů nové mentální poruchy, později nazvané autismus, v roce 1943, kdy začala být dostupná vakcína proti černému kašli. Uvedl, že porucha se výrazně odlišuje od všeho, co bylo dosud popsáno (časté retardace, poruchy řeči a chybějící reakce při kontaktu s lidmi). K nárůstu došlo přesně v době, kdy rostla popularita povinného očkování.
  V Japonsku bylo zavedeno povinné očkování hned po válce, při okupaci USA a 1. autista se zde objevil roku 1945! Do Evropy se stejné očkování dostalo v 50. letech a v tomtéž desetiletí se zde objevili první autisté. Roku 1962 byla založena Národní společnost pro autistické děti v Británii.

  Překvapením pro vědce byl velký počet autistů ve vzdělaných rodinách (90% jejich rodičů dokončilo střední školu, 3/4 měly vysokoškolské vzdělání). Pokrokoví a bohatí lidé byli těmi, kdo tehdy mohli dopřát svým dětem ty nejlepší moderní vymoženosti. V 70. letech však začaly rozdíly mizet - s rozšiřováním očkovacích programů pro všechny vrstvy. Autisté se začali objevovat ve všech typech rodin, v děsivě rostoucím počtu (u chlapců už dosahuje 2%). Nárůst je podstatně rychlejší, než se dá odhadovat. Souvisí hlavně s MMR vakcínou, agresivně uváděnou na trh. (V Japonsku, se 127 miliony obyvatel, však přibývalo ročně jen několik stovek nových případů autismu, tedy jen několik desetitisícin % - od 1975 Japonsko neočkuje děti do 2 let vůbec a MMR zakázalo již v roce 1993. Vliv na autismus má i očkování matek v těhotenství a chemikálie v potravě, zřejmě proto je jeho výskyt u neočkovaných jen 4 - 5x nižší, nikoli nulový.)
Doporučuji přečíst vakcíny jako marketing pro SUV .

Několik příkladů z praxe
"Můj desetiletý syn byl zdravý, až do 9. dne po očkování MMR, v jeho 16 měsících. Měl dva záchvaty křečí, a vyrážku jako při spalničkách. V průběhu dalšího týdne pak přestal říkat svých několik slov."
"Přesně 14 dnů po očkování MMR měl syn reakci typu spalniček a příušnic. Nyní je diagnostikován jako autistický. Má rovněž syndrom propustného střeva a astma. Před touto reakcí byl zcela zdráv. Pak ztratil všechny své schopnosti a už nikdy se mu nevrátily."
"Když byla Kate očkována DTP, byly jí 4 měsíce. Potom 72 hodin křičela bolestí. Dodnes má epileptické záchvaty a nemůže mluvit."

V roce 1988 byla lehká mozková disfunkce (LMD) uznána nejběžnějším důvodem návštěv dětské psychiatrie - jde asi o 13% dětí, které musí být zařazeny do speciálních tříd. Někteří vědci odhadují, že skutečný výskyt je 15 až 20%.
U autismu i LMD se původně myslelo, že jsou psychologického původu. Postižené děti však vykazují záchvaty, třes, dětské křeče, abnormality EEG, ... a paralýzu hlavových nervů (příčina poruch zraku, sluchu a řeči - např.neovladatelnost jazyka apod.).

V ČR je asi 100 (možná 200) tisíc autistů. Během 4 let od 2010 přibylo, dle pojišťoven, pouze 1000 autistů, podle ministerstva školství desetitisíce (viz "200-tisic-lidi-s-autismem").


Několik poznámek z prvních stran "Knihovnička Meduňky Očkování II" od MUDr. Ludmily Elekové
str.5. ... záznamy ukazují, že očkování proti pravým neštovicím vedlo ke zvýšení úmrtnosti, a po jeho zavedení se v Evropě vyskytly ty nejhorší epidemie neštovic.

str.6. ... Teprve v posledních letech probíhají malé studie, financované z nezávislých zdrojů, ve kterých jsou mláďata primátů vystavena účinkům vakcín k očkování dětí. Ukazují závažné poškození nervového vývoje odpovídající spektru autistických poruch u dětí.
   Ukazuje se, že hliník ... má dříve nepředpokládané účinky na imunitu a nervový systém .... výsledky jsou obdobně strašlivé, jako u rtuti... vedou výhradně k negativním důsledkům.
   Vakcíny vedou k oslabení imunity proti všem nemocem.... Děti jsou nemocné často, dlouho, mnohé prakticky neustále. Podobný vzorec je i u dospělých při očkování proti chřipce. Mnoho lidí mi sdělilo, že tak špatný zdravotní stav, jako v zimě po očkování, nikdy před tím ani po tom neměli.

str.7. ... injekce hliníkové soli se běžně používají k vyvolání alergie a autoimunity u laboratorních zvířat.
   Nikdy nevíte kolik máte nastřádáno... příznaky se projeví v okamžiku, kdy překonají regulační schopnost organismu.

str.8. ...nevědomost úřadů, dohlížejících na bezpečnost vakcín je o to závažnější, že mají pravomoc rozhodovat o zavedení nových vakcín. Lékaři i občané žijí v bludu, že zodpovědní vědí co dělají.
   ...spalničky, zarděnky, příušnice a plané neštovice, patřili k mému dětství a neznamenaly problém. ... dnešní maminky jsou strašeny nemocemi, které ještě před dvěma generacemi nikoho neděsily.

str.10. ... postvakcinační syndrom zahrnuje poškození imunitního a nervového systému.
   Projevy jsou velmi variabilní. Některé mohou nastoupit až po měsících od očkování.
   Při posuzování reakcí je určeno "časové okno" ve kterém musí nežádoucí účinek nastat, aby se vůbec uvažovalo o tom, že je způsoben očkováním. Proto je vysoce nepravděpodobné zjištění autoimunitní nebo neurodegenerativní nemoci (=autismus, dislexie, poruchy řeči ...) způsobené vakcínou.

str.11 ... v klinických studiích se nesleduje celkový zdravotní stav očkovaných, ale jen hladiny protilátek a výskyt nemoci, proti které je očkování.
   ... žádná z dnešních vakcín nebyla testována na nemocných, kteří jsou pak v praxi běžně očkovaní (riziko křečí v rodinné anamnéze, děti nedonošené či s nízkou hmotností, po novorozenecké žloutence, lehčí nemoci dýchání či trávení, alergie, atd.).

str.13. ... Geny pro detoxikaci jsou v různých "verzích", jsou různě výkonné. Toxiny se kumulují v mozcích plodů více než v mozcích matek.


Z knihy Ockovani-otazky-a-odpovedi pdf (přímo ke stažení) od profesorky Anny Strunecké
str.27 ...neutišitelný pláč čerstvě očkovaného kojence trvající dlouhé hodiny až dny, který výrobci vakcín eufemicky nazývají "neobvyklý pláč", rozhodně nepatří k zanedbatelným NÚ. Je to projev otoku a zánětu mozku. A jestli dítě musí překonat v době intenzívního rozvoje mozku přinejmenším šest takových epizod po očkování, nemusí to projít bez následků.


Další obrázek následků vakcinace a souvislostí s PAS, získáte vyhledáním pojmu "příběhy očkování" nebo shlédnutím filmu VAXXED (opatřen i českými titulky). Zde krátká ukázka z filmu.

PASIVNÍ DESIGN
Ze stránek rozalio.cz byl smazán článek k úmrtím kojenců po vakcínách, který výstižně popisoval tento pojem:
"Pro povolení k používání vakcíny a jejímu uvedení na trh jsou nutné předepsané studie k bezpečnosti očkovací látky. Ty bývají zpravidla prováděny v součinnosti s výrobcem. Je ale nutné vzít v úvahu, že se na těchto farmaceutických studiích podílejí také členové STIKO. [17] Ve studiích se tradičně uvádějí počty úmrtí, pokud jsou vůbec uvedeny, o hodně nižší než se v dané věkové skupině v běžném obyvatelstvu vyskytují. [18] Důvody pro tuto skutečnost jsou zvláštní volba účastníků studie a pasivní design (pasivní design v povolovací studii znamená např.: žádné aktivní následné sledování těch účastníků studie, jejichž rodiče se z nejrůznějších důvodů už nepřihlásí, např. protože dítě zemřelo (!), odstěhovali se nebo dítě těžce onemocnělo a už nemají čas)."


Úryvek z besedy s Jaroslavem Duškem, na téma "zájem lékařů o uzdravení pacienta":

(Zmiňuje šťávovou kůru "Biotta Breuss", jako jeden z mnoha prostředků k uzdravení z rakoviny, které dnešní medicína zakazuje použít.)


Stručné příklady 'moderních léků':

SSRI ("inhibitory serotoninu") jsou v současné robě "lékem 1. volby" na deprese, fobie, a podobné. Největší výhodou těchto moderních léků je značná účinnost a rychlejší nástup účinku.
Příklad nežádoucích účinků z příbalového letáku (Esoprex)
U většiny pacientů(>1z10): nevolnost, bolest hlavy
Až u 1 z 10: rýma, úzkost, potíže se spánkem, závratě, třes, průjem, zácpa, zvracení, bolest svalů a kloubů, sexuální poruchy, horečka, zvýšení hmotnosti.
Až u 1 ze 100: záchvaty paniky, poruchy zraku či sluchu, ztráta vlasů, otoky končetin (Deprese a sebevraždy uvádí jen některé letáky.)
Sebevraždy se vyskytují u 0,25% nemocných depresí, uživatelé SSRI mají průměr 1,25%.

Příčina depresí nepadá z nebe, ale má vždy konkrétní důvody (nedostatek vitamínů, užívání moderních léků, špatná funkce orgánů či jiné). Moderní medicína ale spatřuje příčinu jen v nedostatku léků. Přitom léky skupiny SSRI (dle knihy Nežádoucí účinek smrt, str.144) nejsou účinnější než placebo. Účinnější je třezalka nebo sport.

Podle wikipedie: Očkování ... naučí imunitní systém rozpoznávat antigeny a očkovaný by tak měl být chráněn před nákazou.

Nežádoucí účinky Infanrix hexa, vakcíny povinné pro 2 měsíční kojence:
U většiny (>1z10): únava, teplota 38st a vyšší (i při samovznícení dítěte je teplota v limitu a případ proto nepodléhá hlášení),
   neklid, neobvyklý pláč (=učebnicové příznaky zánětu mozku)
Až u 1 z 10: průjem, zvracení, otok v místě vpichu větší než 5cm (např. celého těla = normální reakce).
Až u 1 ze 100: infekce dýchacích cest, kašel, otok celé končetiny
Až u 1 z 1000: zánět průdušek, zduření uzlin, dočasná zástava dechu (až do obnovení dechu, nebo úmrtí dítěte = standardní NÚ, nehlásí se! ), otok bránící v dýchání.
Vzácně byly hlášeny: ochrnutí, zánět nervů, infekce mozku, zánět mozkových blan.
Hlášení nežádoucích účinků: týká se jen účinků které zde nejsou neuvedeny.


Co píší propagátoři o účinnosti DTP vakcíny (blízká příbuzná hexavakcíny)?


Ochranu vakcínami je však obtížné potvrdit.

Závěr:
- Proti záškrtu očkování možná nechrání. (Spolehlivě ho léčí antibiotika. Odhady jsou z 1943 - znali tehdy penicilín? ).
- Ze 100 000 kojenců se zanícenou ránou znečistěnou hlínou nebo trusem, vakcíny možná zachrání 13 dětí před onemocněním tetanem, ale pouze do 1 až 3 let po očkování ! (Úmrtí na tetanus se týkala výhradně starších 30 let - krom novorozeneckého tetanu, na který očkování určitě nemá vliv a přesto už několik generací neexistuje)!
- Černému kašli možná očkování zabrání až na 1 rok, ale podařilo se to prokázat pouze na myších (není černý kašel čistě lidská nemoc?).

KDE JE DŮKAZ OCHRANY? Vášnivý zájem "čistě o zdraví" dokládá upozornění:


Aféra NAGALÁZA
Příběh má 2 části:
   1.Mírně teoretickou: Nagaláza je bílkovina vylučovaná rakovinnými buňkami, viry (prostřednictvím napadených buněk) apod. Jejím cílem je blokovat bílkovinu GcMAF, která tvoří, s vitamínem D, velmi účinnou složku imunity. (GcMAF neprokázala žádné významné nežádoucí účinky, proto byla, jako "lék bez atestu" v USA rychle postavena mimo zákon.)
   2.Pratickou: Na Floridě bylo zavražděno 16 léčitelů a doktorů. Společný znak obětí: k uzdravení z rakoviny a autismu, používali bílkovinu GcMAF.

Bílá mafie(která, prý, přidává nagalázu do vakcín), jak se zdá, přechází od "umírněné praxe" (uplácení všude a všech) ke klasickým způsobům italských kolegyň.

Návrat na předchozí stranu.