Srovnání zdravotního stavu očkovaných s neočkovanými převzaté z
http://www.vaccineinjury.info/survey/results-unvaccinated/results-illnesses.html
Rozdíly mezi oběma skupinami budou pravděpodobně úměrné intenzitě očkování.

Z psychických poruch je v grafu jen autismus a hyperaktivita. Kniha "Co možná nevíte o očkování"
uvádí na str.101 jako jednu z nejrozšířenějších, lehkou mozkovou dysfunkci (LMD, jako dyslexie apod.) u 13 až 20% dětí (časté jsou i poruchy řeči u 18 až 34% dětí).
Str.99 Poválečná americká generace trpí "postencefalitickým syndromem"... například LMD , rovněž nebývalý nárůst násilných trestných činů a kolaps amerického systému školství, který není schopen se vypořádat s 20 až 25% žáků, kteří jsou mentálně nebo emocionálně zaostalí....
Symptomy encefalitidy postvakcinační, jsou shodné s jakoukoli jinou encefalitidou... může dojít k jakékoli fyzické či intelektuální odchylce.
Není korelace mezi stupněm poškození mozku, ke kterému může později dojít, a závažností stavu, který k encefalitidě vedl.
Str.103 Již ve 20. letech 20. století vědci věděli, že u dětí, které se "zotavily" z encefalitidy, je pravděpodobnější, že budou mít hrubé, kruté a destruktivní chování. Jejich počet dosahuje epidemickýchrozměrů. U 90% delikventů byla nalezena dyslexie nebo jiné poruchy učení... mimořádně vysoký počet zločinců trpěl dříve hyperaktivitou (podobně nápadný je i vztah zločinnost - epilepsie).

Návrat na předchozí stranu.