Odborné argumenty

doc. Ing. Josef Prousek, CSc. :
- Současné podání Infanrix Hexa(820µg) a Synflorix(500µg), obsahují nejméně 1320 µg hliníku jako jednodenní zátěž. Pro miminko s hmotností 5 kg, je hranice otravy na úrovni 35 až 50 µg hliníku v krvi celkově .... Hliník je prvek s vysokými neurotoxickými vlastnostmi, které v konečném důsledku hrají významnou roli při degeneraci lidských nervových buněk... Ledviny velmi účinně vylučují hliník přijatý potravou, ale hliník podaný injekčně, se v organismu zadržuje v převážné míře ve formě stabilních sloučenin, a to významně ovlivňuje možnost jeho vyloučení i jeho toxické účinky.
- V případě rtuti ... jde o formy které mají velmi vysoké bioakumulační vlastnosti a v organismu se kumulují zejména v mozku, a tím nastává poškozování centrálního nervového systému.
- Formaldehyd (jde o tzv. bezprahové látky - každá koncentrace může vyvolat karcinogenní účinek) se nevratně váže na DNA. Z výzkumů na potkanech, při podání potravní nebo dýchací cestou, vyplynul zvýšený výskyt leukémií a nádorů v trávicí soustavě. Formaldehyd obsahuje například i Infanrix Hexa, jak uvádí podrobnější australský příbalový leták. (Mezi 12 nejčastějšími typy rakoviny u dětí tvoří leukémie, nádory mozku a centrální nervové soustavy, více než polovinu nových případů.)
... Každý organismus je jiný, s jinou imunologickou výbavou a odolností. U kojenců navíc chybí některé enzymy a detoxikační mechanismy, výrazně se uplatňuje nezralost orgánů a systémů, a neschopnost vylučování některých látek ledvinami... Toto pak velmi často zapříčiňuje nevratné procesy, spojené s neurodegenerativními pochody, jako je například vznik Alzheimerovy choroby, autismu a jiných nemocí. Celý článek viz "Vakcíny očima chemika".


Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc (kniha "Jak přežít dobu jedovou")
- str.122 Sledování radioaktivního hliníku poukázalo ... že za 28dnů se močí vyloučilo 6%, radioaktivita se zjistila v uzlinách, slezině, játrech a v mozku.
- str.123 Téměř 100% injekčně podaného hliníku zůstává v těle, protože vazbou s antigenními bílkovinami vytváří komplex, který nemůže být vyloučen ledvinami. Spouští plíživý a chronický zánět mozku. ... Pro hliník ve vakcínách je charakteristická dlouhodobá akumulace a zcela minimální biodegradace.
- str.125 Encefalitický pláč ... trvající dlouhé hodiny ... signalizuje zánět mozku. Excitotoxicita představuje mechanizmus poškození mozku, neurodegenerativních poruch, křečí, mentální retardace. U autistů chronický zánět mozku přetrvává dlouho do dospělosti.
- str.128 Srovnání hliníku ve vakcínách a v mateřském mléce: Obsah hliníku v mateřském mléce je 43µg/l a střeva propustí do krve 0,3%. Asi polovinu tohoto množství dokážou vyloučit ledviny kojence během 1 dne. Kojenec vážící 5kg tak získá z mléka za den 0,013µg hliníku, z vakcíny 264 µg (20 300 x více).

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.
- Rodič může být zbaven svého práva na rozhodování o zdravotnických zákrocích na svém dítěti pouze v případě nezbytně nutném pro ochranu veřejného zdraví – ale nikde není řečeno, co je to „nezbytně nutný“ případ – v ČR je to očkování proti 9 nemocem, ale v Německu ani Velké Británii tato očkování „nezbytně nutná“ nejsou (nemají žádné povinné očkování), přestože všechny tyto státy patří do EU a jsou vázány stejnou mezinárodní smlouvou: Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

- Hliník ve vakcínách: Účinná vakcína, která neobsahuje pro lidský organismus vůbec nic nebezpečného a škodlivého, je logický i fyziologický nesmysl, protože tělo se nebude namáhat s imunitní reakcí, pokud mu nehrozí nebezpečí. Samotné části antigenů nejsou schopny imunitní reakci vyvolat. Je nutné adjuvants - hliník působí ve svých vakcinálních koncentracích na lidský organismus již takovou mírou tkáňové destrukce, že na to lidský organismus dostatečně silně reaguje. Vakcinační adjuvans tedy opravdu nejsou, protože z principu věci vůbec nemohou být, vůči organismu bezpečné a šetrné látky. Každé očkování je poté vlastně přímým pokusem oklamat biologický rozum našeho organismu tím, že si má vytvořit imunitu proti antigenním „drobečkům“, které jej vlastně samy vůbec nepoškozují a neohrožují, a nikoliv proti vakcinačním adjuvans, která mají tkáňové škody a ohrožení organismu skutečně na svědomí. Je vědecky potvrzená existence protilátek proti samotnému hliníku, přičemž dnes prakticky vůbec nevíme, co protilátky proti vakcinačním adjuvans mohou mít v lidském organismu všechno na svědomí, ani proč.

- Názor: „Očkovat jedince proto, abychom od něj odvrátili riziko úmrtí, které mu hrozí s pravděpodobností 1:1 000 000, je šílenství medicíny. A obráceně: Očkovat 1 milión osob proto, abychom tím zachránili život jediné osoby, je zase zjevné šílenství ekonomické.“


MUDr. Ludmila Eleková
- Malí kojenci mají výrazně slabší funkci ledvin, proto se zbavují toxinů méně efektivně než dospělí, navíc nemají funkční hematoencefalickou bariéru (do 6. měsíce života) při aplikaci vakcíny do svalu se hliník dostane do krve a odtud ho tělo vyloučit neumí, resp. trvá to i několik let a hliník se v těle kumuluje.

- Hliník je neurotoxický (poškozuje nervový systém), neustále stimuluje imunitní systém při současném podání hexavakcíny a Synflorixu je hranice toxicity překročena 26x . Očkování v intervalu jednoho měsíce nedává imunitnímu systému dost času na zklidnění a dochází k zánětu mozku.

- Názor: pokud se u dítěte po očkování objeví encefalitický pláč, je to důvod k odmítnutí dalšího očkování obsahujícího hliník.

- Názor: výskyt jakýchkoli alergických projevů po očkování by měl být automatickou kontraindikací dalšího očkování.

- Prakticky nulový výskyt autistických poruch v neočkovaných populacích (např. Amishové v USA - http://www.ageofautism.com/2009/04/olmsted-on-autism-1-in-10000-amish.html) poukazuje na souvislost očkování a autismu.

V oblasti očkování je obrovský konflikt zájmů odpovědných osob, neexistuje skutečně nezávislé posuzování bezpečnosti vakcín.
- Regres ve vývoji není normální součástí vývoje dítěte – je to následek narušení nervového systému.
- Dříve se prakticky nevyskytovaly dětské nemoci (spalničky...) u kojenců a malých batolat (děti byly kojené) a nevyskytovaly se ani u dospělých (nemoci prodělali v dětství) – dnes jsou ohroženi právě malí kojenci a mladí dospělí; zcela se narušil koloběh těchto nemocí.
Musíme si klást otázku, jestli výměna spalniček, zarděnek, černého kašle a dalších nemocí za alergie, astma, hyperaktivitu, dyslexii a autismus byla výhodná. - dětské nemoci nejsou u dobře živeného a jinak zdravého dítěte v naprosté většině případů nebezpečné a naopak jsou nutnou součástí zdravého vývoje imunitního systému.
- v civilizovaných zemích se nikdy nemohou vyskytnout epidemie stejné jako v 19. století


Ph.Dr. Alexandr Kotok
- žádné imunologické vyšetření neukáže předem reakci dítěte na očkování (pokud dítě netrpí vrozenou těžkou imunodeficiencí)
- očkování je situace, kdy se všichni zainteresovaní snaží vydělat na přirozeném strachu rodičů
...Vpravení toxických látek do krevního oběhu úplně mění situaci – jedy se dostávají k orgánům, hromadí se v nich a způsobují otravu; navíc děti nemají ještě plně funkční systém detoxikace.
- ... k toxickým látkám obsaženým ve vakcínách se k dekontaminaci používají např. antibiotika a fungicidy a vzniká jedovatý koktejl, jehož vlastnosti nikdy nikdo nezkoumal. Opičí virus, který dlouhé roky infikoval vakcíny proti dětské obrně, byl objeven ve zhoubných nádorech a vědci už objasnili mechanismus jeho působení při rozvoji rakoviny.
- vakcíny mohou být infikovány mikroorganismy, které ještě věda ani nezná
- nejlepší, nejbezpečnější je ta vakcína, kterou jste nikdy nedostali


Státní ústav pro kontrolu léčiv:
„Podle údajů z epidemiologických studií o výskytu nežádoucích účinků léčiv a počtu skutečně nahlášených reakcí odhadujeme, že je hlášeno zhruba jen 1% případů.“


Prof. Roman Prymula (předseda české vakcinologické společnosti)
Otázka: Jak je možné, že množství očkovací látky je stejné pro devítitýdenní dítě i pro půlroční, když váhový rozdíl může být značný (i 8 kg)?
Odpověď: U několikatýdenního dítěte je třeba vyšší dávky, neboť imunitní systém je nezralý a nereagoval by na podnět odpovídajícím způsobem.

Otázka: Proč očkovací kalendář nutí rodiče očkovat hexu ve schématu 3+1, když schéma 2+1 je dle výrobce stejně účinné?
Odpověď: Očkovací schéma 2+1 je téměř stejně účinné a možným přechodem na toto schéma se budeme velmi záhy zabývat. Důvody jsou však naprosto dominantně ekonomické, ne zdravotní. Zatím stále schéma 3+1 v Evropě dominuje.


Odstavce u kterých není uveden zdroj, jsou převzaty z "mé poznatky o očkování"

Návrat na ockovani.net