Infekce související s Hexavakcínou.

Záškrt (diphteria)
Většinou podobný angíně, přenáší se vzduchem. Lze ho dobře léčebně zvládnout , ale neléčený může vést až ke smrti.*1
V posledních 40 letech se v ČR záškrt neobjevil (krom 2 dovezených případů).*8
Jde o velmi vzácnou nemoc (i v evropských zemích s nízkou proočkovaností), vakcína má diskutabilní účinnost (např. při epidemii v Chicagu 1969 bylo 25% nakažených očkováno).*3
Protilátky po vakcíně vydrží (perzistence): 4 až 6 let (přeočkování ruských dětí v 9 letech zvýšilo výskyt nemoci u dětí 6až8 let)*8
Očkuje se anatoxinem - chrání proti toxinům bakterie, nikoli šíření nemoci.*1 Vliv na kolektivní imunitu proto nelze prokázat (kniha "Varovné signály očkování").

Tetanus
Nemoc se týkala převážně lidí nad 50 let a zemřelí (krom infekcí při porodu asi do r. 1957) byli výhradně starší 30 let (před začátkem očkování 1952 umíralo v ČR asi 120 lidí ročně, uvádí SZÚ). Nemoc může vypuknout jen z infikovaných ran, hnisajících 4 až 14 dnů bez přístupu vzduchu, nikdy nepropukne z odřených kolen. Tetanus je NEpřenosný, nevytvoří epidemii. Vyskytuje se v trusu pasoucích se zvířat a ve staré zahradní půdě. *2
Projevuje se křečovitou strnulostí svalstva, asi 11% případů bylo smrtelných.*1 (zřejmě bez podání TIG)
TIG (tetanický imunoglobulin) chrání i neočkované, pokud jej dostanou krátce po zranění. Spolehlivě chrání i prosté vyčištění rány. K úspěšné léčbě přispějí i antibiotika a homeopatické léky. Po očkování (je potřebné 4x) se objevují ve 3 až 13% alergické reakce nebo otoky. *3str.36
Protilátky vydrží: asi 5 až 20let*8 (Statistika: K zabránění až 120 úmrtím dospělých na tetanus v ČR ročně, by bylo nutno po úrazech buď vyčistit ránu nebo podat TIG. Místo toho se očkuje 100 000 dětí*4dávky, na což má průměrně 32 000 dětí alergické reakce.)

Černý (dávivý) kašel (pertusis, whooping cough)
Jde o velmi silný dráždivý kašel, často s teplotami až 40st. Přenáší se kapénkami při kašlání.*1
Lze ho úspěšně léčit antibiotiky, specifickým imunoglobulinem nebo homeopatiky. Vakcína má omezenou účinnost, k reakcím na vakcínu patří (od nejčastějších) vysoká teplota, neutišitelný pláč, encefalitida (postižení mozku), křeče, psychická retardace a smrt. To vedlo k ukončení očkování v Anglii a Švédsku. *3 (Čímž zde nemocnost na černý kašel poklesla k 0).
Děti se závažnou komplikací po předchozí dávce (teplota, neutišitelný pláč, hypotonie, křeče, bezvědomí) jsou v ČR dále očkovány vakcínami bez pertussinové složky.*3 (?? dle *8 lze očkování trvale prominut jen při GBS, tedy autoimunitním onemocnění nervové soustavy, nebo při smrti očkovaného)
Výskyt nemoci v ČR byl v minulých desetiletích nízký, ve 2008 však skočil ze 190 na 800 nemocných, v posledních letech přesahuje hranici 2000 případů ročně a týká se především očkovaných.
Protilátky vydrží: 1 rok po 3 dávkách, až 3 roky po čtvrté dávce*8

Hepatitida B
Přenáší se jen nechráněným sexem nebo z krve do krve. Způsobuje zánět jater, žloutenku a vzácně smrt. *1*2
(Po 20 letech očkování v NSR nebyl zaznamenán žádný podstatný pokles onemocnění. *2)
Protilátky vydrží: asi 5 až 12let *8

Haemophilus influenzae B (HIB)
Vyskytuje se jen v prvních 5 letech věku, přenáší se kapénkami. Léčba antibiotiky je v 95% úspěšná.*2*8
Před zavedením očkování bylo v ČR asi 60 až 120 onemocnění ročně (méně než 1 ze 4000 dětí), nyní klesá pod 5 za rok. U 10% nemocných zanechá HIB trvalé následky, obvykle poškození sluchu. Také zánět hrtanové příklopky postupuje rychle, a bez lékařské pomoci může dojít k udušení.*8

Dětská obrna (polio, poliomyelitis):
Přenáší se jen z lidské stolice do úst. (Jiné infekce se takto nepřenáší, nebo nejsou "tak zlé"? Proč vymizela cholera, úplavice, tyfus a desítky dalších?). Nakažení jedinci, i bez příznaků (jako i očkovaní živou vakcínou), ji šíří stolicí po dobu 6 až 8 týdnů.*1*2
Závisí významně na ekonomicko-sociální úrovni. Nemoc vždy vytvoří celoživotní imunitu. Až 95% nakažených je bez projevů, zbylí mohou mít horečku, bolest hlavy, průjem, ztrnulost krku, bolesti v končetinách. Projevy většinou pominou za 1 až 2 týdny, vytvoří se celoživotní imunita. U 0,5% nakažených je neschopnost pohybu během prvních hodin až dnů, která může být někdy i nevratná. Na obrnu umírá až 1dítě a 6 dospělých ze 4000 nakažených.*1*2*3
Léčit ji lze jen homeopatikcy.*3 V ČR se od r 1961 dětská obrna nevyskytla.*4
Obrny ubývalo, ať v zemích s očkováním povinným, dobrovolným (Skandinávie) či malým počtem očkovaných (Anglie), nyní v Evropě nenexistuje.*2
Protilátky vydrží: ? (2 až 5 let je rychlý úbytek, potom se zpomaluje)*8

Dovolte laické shrnutí: Kdyby záškrt a černý kašel byly neléčitelné infekce roznášené větrem, tetanus epidemií a kojenci si hráli v hlíně, provozovali nechráněný sex, kdyby nemoc HIB nebyla vzácná ale zcela neléčitelná, nebo se do jídla snadno dostávala lidská stolice, pak by očkování kojenců proti těmto nemocem mohlo být užitečné - pokud by nemělo brutální vedlejší účinky (od 1979 do 2007 přibylo v ČR 58tisíc postižených "od narození").

Nežádoucí účinky z příbalového letáku Hexavakcíny (dlouhodobé se neuvádí)
Velmi časté (u více než 1 z 10):
únava, nechutenství, teplota nad 38st, otoky, bolest a zarudnutí v místě vpichu, plačtivost, podrážděnost a neklid.*
Časté (nejvíce u 1 z 10):
průjem, zvracení, teplota nad 39,5st, otok u vpichu větší než 5cm / neobvyklý pláč(=encefalitický křik při zánětu mozku); virové infekce; záněty spojivek; alergická vyrážka *8 (Proč se informace uvádí jen někde?)
Méně časté (nejvíce u 1 ze 100):
opakované infekce horních cest dýchacích, kašel, otok celé končetiny s očkováním
Vzácné (u méně než 1 z 1000)
zánět průdušek, zduření uzlin, krvácení, tvorba podlitin, DOČASNÁ ZÁSTAVA DECHU ** , otok částí obličeje a následné potíže s polykáním či dýcháním, puchýřky / kožní zánět; zánět tenkého střeva nebo celé trávící soustavy; záněty středního ucha; ekzémy; vážné dýchací potíže (bez pomoci ohrožující život); šelest zúžením dýchacích cest; prodloužený, abnormální, neutišitelný nebo velmi intenzívní pláč; kolaps nebo šokový stav; křeče; alergický záchvat *8
Velmi vzácné(méně než 1 z 10 000)
obrny, autoimunitní onemocnění nervové soustavy (GBS), poškození mozku, zánět mozkových blan, zánět očního nervu, ztráta funkce svalů obličeje, a některé další.*8


*Když dítě reaguje na DTP(záškrt, tetanus, černý kašel) lehkým zvýšením teploty a několikadenní podrážděností, velmi často se jedná o dlouhodobé neurologické následky*3
**Stav s možným následkem úmrtí či poškození mozku.
(Jde o dočasné účinky - dlouhodobé se nezjišťují !)

Nežádoucí účinky z praxe(včetně dlouhodobých)
Dle *3 jsou na vakcínu proti černému kašli tyto reakce (od běžných po vzácné):
teplota; neutišitelný pláč; encefalitida; epileptické křeče; retardace; smrt.

Dle *6 jde o tyto reakce a následky (mohou být způsobeny i kombinací s jiným očkováním):
U 1 z 5 dětí:
encefalitický křik; nejrůznější potíže typu alergie, astma, ekzém; zhoršení imunity (časté infekce)
U 1 až 2 z 10 dětí:
změna chování, neurologické problémy, dlouhodobé zažívací potíže, návrat ve vývoji, dlouhodobé narušení spánku
U méně než 1 z 10 dětí:
bojkot kojení, křeče, poškození mozku (k následkům patří autismus, narušení řeči, retardace a jiné)Infekce související s MMR vakcínou (Povinně se v ČR očkuje se od 1995)

Spalničky (measles, morbilli)
Šíří se kapénkami, mají více příznaků, především vyrážku, která 7. den ustupuje. Léčba není známá.*1
Nemoc má v dětství lehký průběh (komplikace u méně než 1 z 10 000 dětí) a vždy vytvoří celoživotní imunitu, ženám chrání před spalničkami jejich potomky v prvních měsících života (u očkovaných matek nikoli). Vakcína vytvoří protilátky asi na 10 let a odsunutí spalniček do dospělosti zvyšuje rizika komplikací (u dospělých až 25% úmrtí, počet zánětů mozku je úměrný intenzitě očkování). K vymýcení by nestačila ani proočkovanost nad 95%, byla by nutná vyšší účinnost vakcín (po 6 letech je 87%, po 15 letech 0%, dle poockovani.cz). Proto jde o nedostupný a riskantní cíl. Očkování živými viry a manipulace s obranyschopností národa může mít nedozírné následky. *2
(Zkušenost: spalničky jsem prodělal v dětství na Sázavě pod stanem - lékař řekl "nekoupat a nechodit na slunce, ukončit dovolenou není potřeba".)

Příušnice (parotitida)
Průběh je obvykle mírný, provází je horečka a zánět příušních žláz, komplikace jsou u dětí vzácné, častější u dospělých. Šíří se jako chřipka. *1
Až u poloviny nakažených se nemoc vůbec nerozpozná, v 99% vytvoří celoživotní imunitu. *2
Ve SZÚ nebyla u této nemoci evidována žádná úmrtí.
Účinnost vakcíny se uvádí mezi 75 a 95%, je dočasná, reakce na očkování jsou: teplota, epileptické záchvaty, encefalitida, nebezpečné atypické příučnice.*3
Protilátky vydrží: asi 12let *8

Zarděnky (rubeola)
Jsou mírným onemocněním, běžně trvají 1 až několik dní, s příznaky podobnými chřipce, méně často se objeví rudé tečky, fleky nebo otoky uzlin, komplikace jsou velmi vzácné. Prodělání vytvoří celoživotní imunitu, nemoc se může později vyskytnout ve 2 až 5%, u očkovaných v 50 až 100%. Stejný poměr platí pro riskantní nakažení v těhotenství, z toho důvodu se u dívek považuje prodělání této lehké nemoci za výhodu proti očkování!
Ve SZÚ nebyla u této nemoci evidována žádná úmrtí.
Očkovací látka je spojována s poruchami nervového systému a jinými účinky *2,
dále meningitidou, u žen až ve 20% artritické bolesti trvající týdny až roky, někdy revmatoidní artritidy po zbytek života. *3


Nežádoucí účinky z příbalového letáku MMR vakcíny
Ve 20 až 35% se objevuje teplota, výjimečně přes 39stupňů.
Dále kožní projevy, otok příušních žláz, zánět spojivek, zánět horních cest dýchacích, únava, nechutenství. Objevují se 6. až 12. den a trvají 1 až 3 dny, výjimečně déle.
Nedoporučuje se podávat 4 týdny před ani po podání jiné živé vakcíny, kromě vakcíny proti dětské obrně.
Doporučuje se podávat až od 15. měsíce věku.

Nežádoucí účinky k MMR z vakciny.net
Velmi časté (více než 1 z 10):
teplota až horečka (nad 38°C u 74,4% dětí), nejčastěji 5.až12.den
Časté (1 až 10%):
Zarudnutí, bolest, otok, pálení v místě vpichu; vyrážka
Méně časté (0,1až1%):
Nervozita; nechutenství, průjmy, nevolnost, zvracení; infekce či chronické záněty dýchacích cest; zánět středního ucha; bolesti svalů či kloubů (častěji u dospělých žen); lokální otoky kůže
Vzácné(0,01 až 0,1%):
Zánět sítnice, spojivek; zánět varlat; otok příušních žláz; zvětšení mízních uzlin; záchvaty křečí
Velmi vzácné (méně než 1 z 10 000):
Nízký počet krevních destiček (zřejmě otoky, podlitiny); zánět mozkových blan; rozmanité neurologické potíže, poškození nervů (mravenčení, slabost svalů, necitlivost končetin, porucha koordinace pohybů); autoimunitní onemocnění nervové soustavy (GBS); závratě; záněty a poškození očních či sluchových nervů; alergické reakce

Nežádoucí účinky k MMR z jiných zdrojů
U žen až ve 20% artritické symptomy trvající týdny až roky, vzácně artritidy po zbytek života. *3
Podle typu vakcíny u 1 z 900 / 1755 dětí, nespecifikovaná těžká postižení (viz zajímavosti - zákaz MMR v Japonsku).
Zavedení MMR vakcíny má časové i laboratorně prokázané souvislosti s epidemií autismu a jiných psychických postižení v mnoha zemích (viz zajímavosti). V ČR je odhad počtu autistických poruch mezi 1,2 až 9% dětí. *7*6

Použité zdroje:
*1 wikipedia.org
*2 kniha "Očkování - obchod se strachem" od Dr.med. Gerhard Buchwald
*3 kniha "Problémy s očkováním" od Dr.Randall Neustaedter
*4 Státní zdravotní ústav
*5 margit.cz Očkování: hypotézy versus fakta
*6 soubor mudr-ludmila-elekova-ockovani-pomaha-nebo-skodi-1.ppsx
*7 poslankyně janapastuchova.cz
*8 vakciny.net

Návrat na ockovani.net