A U T I S M U S
- jde o souhrnný projev poškození nervového vývoje a 70% autistů má kombinaci s jiným postižením. Na celém světě žije asi 70 milionů autistů, v ČR (2016) asi 100 000.*7

- První autisté se objevili po válce, v době, kdy se začalo očkovat DTP vakcínou. V 50. letech, v zemích bez veřejného zdravotního pojištění, se více než 90% prvních autistů narodilo vysokoškolsky vzdělaným a dobře situovaným rodičům... Jak se rozšiřovaly plošné očkovací programy, autistické děti se začaly objevovat v rodinách bez ohledu na vzdělání. Neobjevují se jen v neočkujících komunitách. Málokteré dítě začne mít příznaky autismu hned po prvním očkování. Obvykle jde o kumulativní účinek vakcín, paracetamolu, dalších léků a prohlubující se disfunkce imunitního systému. *1

- Po zavedení MMR vakcíny v některých amerických státech, zde stoupá rapidně počet případů autismu, ale ve stejný čas se v ostatních státech počet autistických dětí nemění. V USA byl při 10 očkováních 1 autista z 10 000 dětí, nyní při 26 očkováních 1 ze 120. (www.lecivacesta.cz -> zajímavosti -> očkování)

- Autismus se výrazněj rozšířil v USA koncem 70.let a v Británii od 1988, v obou zemích po rozsáhlém zavedení MMR vakcíny. Dříve byl vzácný autismus rozpoznáván už po narození. Po nástupu epidemie však vždy později, u dětí které byly po narození zdravé. Mezi 12. a 18. měsícem věku se náhle navrátí vývoj, ztratí řečové dovednosti a sociální obratnost. Zároveň se objevuje velké množství dalších obtíží. Někteří rodiče uvádějí, že po zlepšení stavu dietami a různými terapiemi, se problémy opět vrátily po přeočkování MMR. Tyto případy byly uznány jako důkazy u soudů. Úřady však nadále nevědí co způsobuje autismus, mají jen jistotu, že v žádném případě nesouvisí s očkováním.
   Studie k MMR vakcíně trvaly vždy 3 až 8 týdnů. Byly provedeny jen na vybraných zdravých dětech starších 15 měsíců, nezatížených jiným očkováním. Nikdy nebyly sledovány chronické ani dlouhodobé účinky.
   Virus spalniček byl nalezen ve střevech (kde vytváří dlouhodobý zánět) u většiny autistů, i v mnoha orgánech jinak postižených dětí. Vždy jde o konkrétní virus z MMR vakcíny, ať u dětí v Kanadě, Francii, či Austrálii. Celý článek na vaccinationnews.org. V knize "Varovné signály očkování", na straně 210, jsou odkazy na 27 vědeckých prací, které došly k souvislosti autismu a očkování nezávisle na sobě (na dotaz mohu zaslat).
   Souvislost očkování s autismem dokumentuje film VAXXED, zde v krátké ukázce s českými titulky.

Zajímavosti z oblasti očkování

- Japonsko od roku 1993 zakázalo MMR vakcínu kvůli vážným následkům. Od 1989 do 91 bylo postiženo 1z900 dětí, což bylo 2000x víc než předpoklad (šlo o typ vakcíny, kvůli které zrušila očkování i Anglie). Od 1991 Japonci přešli na jiný typ MMR, ale těžká postižení klesla na 1 z 1755dětí (tedy 72300, vč.úmrtí). Zrušení očkování od 1993 přineslo "daň v podobě propuknutí spalniček", celkem s 94 úmrtími během následujících 5 letech, tedy 1 z 6,6milionu lidí ročně (přepočteno na 127milionů obyvatel). Převzato z Daily mail online. Každé jedno úmrtí na spalničky v období bez očkování (zřejmě jen dospělí, které nemoc v dětství minula), bylo tedy "vykoupeno" 3760 vážně postiženými očkováním (celoživotně).

- Očkování posunulo věk nemocných spalničkami do dospělosti, kdy je větší počet komplikací (u dospělých je úmrtnost až 25%). Množství zánětů mozku proto stoupá s intenzitou očkování (*2str.94). U dobře živených dětí jsou komplikace při spalničkách u 1 až 10 ze 100 000 (*2str.95) a prodělání pak chrání po celý život + těhotné i potomky po narození (vakcína nikoli). Děti na spalničky přestaly umírat ještě před zavedením plošného očkování.

- Proč děti po očkování pláčou? Mají zánět mozku. Skuteční pokusní králíci = očkované děti.

- Očkování by mohlo být příčinou změny charakteru celých generací ... Mnoho poruch se vyskytuje od začátku očkování proti nemocem, které nemají téměř žádný význam... V době mého dětství tyto poruchy ještě neexistovaly ... Po spalničkách se často zlepšují chronické alergické choroby, jako ekzémy nebo astma (*2str.175).

- Paradox genetických modifikací: V Evropě platí jejich zákaz - mohly by způsobit nedozírnou katastrofu. Je jedna výjimka - viry atenuovaných (=geneticky upravených) vakcín (nebo techniky rekombinantní DNA), se mohou stát součástí lidského genomu UŽ NA VŽDY . Jejich testování trvá, na rozdíl od rostlin, jen několik týdnů - co bude dál, to se uvidí. Poslanci možná ochrání před očkováním svá vnoučata, i k nim však dolehnou případné změny genomu - věčná památka zrůdné chamtivosti předků. S jistotou je zasáhne agresivita a snížený práh zábran - běžný projev intenzívně očkovaných generací.

- Žádná vakcína nebyla zkoušena v dlouhodobé studii jako placebová skupina proti neočkované. Žádná studie se nezabývala srovnáním vývojových a kognitivních funkcí u očkovaných a neočkovaných dětí!*3 (Platí do roku 1990, kdy vyšla tato kniha.)
- Pokusy o studie vakcín proti skutečnému placebu měly takové výsledky, že se od nich vždy rychle upustilo.*2

- Švédsko odmítlo povinné očkování kvůli zdravotním obavám a masovému odporu švédů - na rozdíl od USA a mnoha jiných států, kde farmacie drží zákonodárce i média pevně pod krkem. V USA mají producenti vakcín právní imunitu od r.1989 (toto privilegium dosud žádný průmysl nedostal). Mohou přidávat libovolné jedy, mrzačit děti, ale žalovat je nemůžete. Už neriskují investice, nedochází k novým objevům, nikdo nepodává žaloby - VYPUKLA ZLATÁ HOREČKA. Farmaceuti soutěží ve vymýšlení nových zbytečných vakcín, aby je napumpovaly do novorozenců - rekord je 69 dávek. vč. chorob, které se dětí vůbec netýkají.

- Očkování těhotných žen proti chřipce zvyšuje počet potratů o 4250%. (www.lecivacesta.cz - zajímavosti - očkování)

- Rukou parlamentu si píše farmacie vlastní pravidla: Cílem očkování je tvorba protilátek, ale jejich laboratorní průkaz není úlevou od očkování (9.řádek začíná "Mnoho rodičů...").

- Očkování proti tuberkulóze po porodu, bylo na naléhání plicních odborníků zrušeno. Ukázalo se, že je neúčinné a naopak těžce poškozuje imunitní systém některých dětí. U mnoha z nich zásadním způsobem podlomí imunitu na celý život.

- Jistý lékař měl proočkovat domov důchodců proti chřipce ale učinil tak jen v jedné ze 2 budov tohoto domova. Zde pak bylo významně více nemocí a hospitalizací než v budově neočkované.*6

- Několik let po ukončení očkování kojenců proti neštovicím v NSR zaznamenal zaopatřovací ústav nevysvětlitelný úbytek nově příchozích duševně postižených dětí.*2

- Švédsko, od roku 1979, přestalo očkovat DTP vakcínou a výskyt černého kašle v dalších letech klesal k nule. Mezi roky 1981 a 1993 zde zemřelo v souvislosti s černým kašlem, celkem 8 dětí. Při necelých 9 milionech obyvatel Švédska, tedy na tuto nemoc umírá, v zemi bez očkování, průměrně 1 z 13 500 000 dětí ročně. Informace je z vaccinationcouncil.org "vaccines-a-peek-beneath-the-hood ..." (Podobné lze nalézt na více místech).
(Srovnání s orientačně vypočtenou úmrtností po očkováních v ČR z následujících údajů (asi 0,2%) , dělenou 9 nemocemi proti nimž má očkování chránit, naznačuje poměr 3000 úmrtí po očkování proti černému kašli, ku 1 úmrtí na nemoc samotnou.)

- Úmrtnost kojenců záleží na mnoha okolnostech. Stačí však srovnat státy do skupin se stejným počtem očkování. Každá skupina má velký rozptyl úmrtnosti, ale jejich střední hodnota přesvědčivě roste s počtem očkování! *5*6 (USA očkuje nejvíce a má největší kojeneckou úmrtnost z rozvinutých zemí, málo očkující Japonsko a Švédsko je přesně na opačném konci.)
počet očkovánístřední kojenecká úmrtnost na 1000 dětí (promile)
13
3,3
(ČR
19
3,89)
25
5,1
Roku 2006 byla v ČR úmrtnost 0,389%, tedy asi 380 kojenců. Z tabulky by vyšel počet úmrtí způsobených očkováním v ČR asi 200 dětí ročně. Zdá se to absurdní, stejně jako opačné tvrzení, že úmrtí po očkování neexistují. Z letáku k hexavakcíně se dají předpokládat častá úmrtí a na internetu se najdou svědectví, ale SÚKL neeviduje, alespoň za 2015, ani jediné ! (Jedním z následků očkování je Syndrom třeseného dítěte, pro který rodičům u nás i ve světě, hrozí uvěznění - pokud by šířili "poplašnou správu" o úmrtí po očkování.)

- Dle statistické ročenky zemských zaopatřovacích úřadů NSR (s 80 miliony obyvatel), zemřelo na černý kašel +záškrt +obrnu +tetanus +spalničky, celkem 22 lidí v roce 1985 a 13 lidí v roce 1995. V tomto roce bylo podáno 2473 žádostí o odškodnění následků očkování, jejich průměrný nárůst byl 46% ročně*2

- V USA byl r.1986 schválen zákon na ochranu farmaceutických společností. Zajišťuje, že žádný výrobce vakcín není právně odpovědný za poškození nebo úmrtí způsobené doporučenou vakcínou. Postižení jinými léky se však musí řešit mimosoudním vyrovnáním, jinak by se mohla dostat na veřejnost.

Z knihy Varovné signály očkování:
- dle WHO je bezpečná dávka rtuti 0,1ug na 1kg váhy, ale pro příjem z potravy! Při jedné vakcíně, u kojence do 6kg, je překročena 50x, u dětí do 10kg je vyšší 25x. (Injekce obchází střeva, která z potravy zhruba 99% rtuti odfiltrují.)
- ..je paradoxní, že farmaceutická firma Eli Lilly měla snahu odstranit thimerosal z vakcín pro veterinární účely.
- Již v 1. polovině minulého století vědci věděli, že thimerosal vyvolává imunologické, neurologické, senzorické a motorické poruchy, stejně jako poruchy chování.
- SÚKL a SZÚ mají odlišné normy pro bezpečné dávky hliníku a hodnoty které uváděli, nechci ani opakovat. Rodičům vysvětlili, že tisícinásobné pochybení způsobil počítač.
- ..ionty hliníku jsou neurotoxické a mohou poznamenat mentální vývoj celých generací.
- Americký farmaceutický průmysl zadává výrobu vakcín do Číny.

- Lékaři už dříve odmítali být očkováni proti prasečí chřipce, nyní všichni lékaři ve sněmovně raději zaplatí pokutu než by se nechali povinně naočkovat jako "osoby důležité pro chod státu"! Nejostřeji protestuje místopředseda zdravotního výboru ODS: "budu všemi prostředky bojovat... aby očkování bylo dobrovolné". Vymlouvají se na momentálně zhoršený zdravotní stav, Listinu základní práv a svobod, špatnou zkušenost a podobné.

- Na nezdravi.parlamentnilisty.cz najdete článek "MMR vakcína způsobuje autismus, rozhodl italský soud", nebo " Tajné vládní dokumenty odhalují, že vakcíny jsou totálním podvodem".

Dlouhodobý vývoj nemocí = důkaz kolektivní imunity díky očkování

Výrazný ochranný účinek vakcín by prokázaly zrychlené poklesy úmrtnosti po zavedení plošného očkování (vždy od šipky vpravo). Neočkované infekce musí ubývat pomaleji nebo vůbec a vyspělé státy s nízkou proočkovaností a množstvím cizinců, musí decimovat epidemie!
(Jakmile naleznete nějaký důkaz v tomto grafu nebo jinde, sdělte mi ho prosím.)

Klíšťová encefalitida:
- Nakažená klíšťata žijí jen v nadmořské výšce s průměrnou roč.teplotou 8st., nakaženo bývá 1 klíště ze 20 000. Z lidí nakažených encefalitidou je 60 až 70% bez příznaků u zbytku je 1. fáze podobná chřipce, u 6až10% dojde i ke 2. fázi, z nich u malé části dojde k napadení CNS. Celkové riziko encefalitidy po kousnutí je asi 1:80 000. Poškození po očkování je asi 1:23000.
- Borelióza je výrazně častější (15 až 26% klíšťat), po přisátí však trvá několik hodin než pronikne nemoc do člověka - svědění přijde mnohem dřív. Nápadný je červený kruh kolem rány, běžně pomohou antibiotika.
- Plošné očkování proti klíšťové encefalitidě by v ČR, při 100% ochraně vakcínou, ročně mohlo ochránit až 800 pacientů před onemocněním, 40 před trvalými následky, 10 od invalidity a 5 od úmrtí (zřejmě dospělých - děti odolávají mnohem lépe). Cena léčení 800 nemocných může dosáhnou až 40 milionů Kč ročně, cena plošného očkování by přesáhla 450 milionů - při doporučeném rozvrhu od 1roku věku s přeočkováním každé 4 roky (tedy 2,5 miliony dávek ročně). Těžké následky po této vakcíně se odhadují (dle farmaceutických tsudií, tedy nejlepší výsledky u dokonale zdravých osob, dlouhodobé následky jsou vždy ignorovány) u 0,01% očkovaných, tedy asi 250 lidí ročně. To je 4,5 x více těžce poškozených a 11* vyšší náklady na očkování než léčení nemoci. K tomu by, dle příbalového letáku vakcíny, průměrně ročně trpělo po očkování (jistě krátkodobě, ale část i dlouhodobě ):
1,25 milionu lidí bolestí v místě vpichu,
125 tisíc lidí bolestmi hlavy, svalů, zvracením, teplotou nad 38st, poruchami spánku
12,5 tisíce lidí zvětšením uzlin, bolestmi břicha, kloubů nebo zimnicí,
1250 lidí poruchou rovnováhy či trávení


Použité zdroje:
*1 Knihovnička meduňky - Očkování II, napsala MUDr. Ludmila Eleková
*2 kniha "Očkování - obchod se strachem" od Dr.med. Gerhard Buchwald
*3 kniha "Problémy s očkováním" od Dr.Randall Neustaedter
*4 Státní zdravotní ústav
*5 margit.cz Očkování: hypotézy versus fakta
*6 soubor mudr-ludmila-elekova-ockovani-pomaha-nebo-skodi-1.ppsx
*7 poslankyně janapastuchova.cz
*8 vakciny.net

Návrat na ockovani.net