Srovnání následků očkování       s následky infekcí
Ke snadnému dokazování jsou použity jen počty nežádoucích účinků uváděné výrobci vakcín.

Nežádoucí účinky dle příbalového letáku Infanrix HexaPrůměrný výskyt potíží ročně
(autoimunitní choroby, alergie, chronické potíže zažívání nebo spánku, bojkot kojení, poškození mozku a veškeré dlouhodobé následky, jsou v letáku ignorovány) Očkovací kalendář předepisuje 3 dávky pro 100 000 dětí, četnost potíží u 1 až 10 je převedena na průměr 3 z daného počtu =>tolerance 1/3 až 3 násobek
Velmi časté (víc než 1 z 10):
- horečka nad 38°C(u 48%přeočkovaných dětí ), neobvyklý pláč (=příznak zánětu mozku), otok v místě vpichu do 5cm, únava, bolest, zarudnutí, nechutenství
90 000 případů
Časté (1 až 10 ze 100):
- průjem, zvracení, horečka nad 39,5°C, indurace v místě vpichu (=chorobné zatvrdnutí tkáně zmnožením vaziva ) otok v místě vpichu nad 5cm
9 000 případů
Méně časté (1 až 10 z 1000):
- opakované Infekce horních cest dýchacích, otok celé končetiny občas postihující přilehlý kloub
1 200 případů
Vzácné (1 až 10 z 10 000):
- zvětšení mízních uzlin, trombocytopenie (=krvácivost); angioedém(=nezánětlivé otoky), alergické záchvaty (i život ohrožující), kolaps nebo šokový stav, bronchitida, výpadky dechu, (=>PŘÍMÉ OHROŽENÍ ŽIVOTA)
90 případů
Velmi vzácné (méně než 1 z 10 000):
dermatitida, křeče (=>OHROŽENÍ ŽIVOTA)
9 případů

Infekce, před kterými by vakcína Infanrix hexa měla chránit Roční následky bez očkování!
ZÁŠKRT- dobře léčitelný, 40 let se neobjevil. Očkován od 1946 (vyskytoval se ještě 30 let po zahájení plošné vakcinace). Protilátky z vakcíny vymizí za 4 až 6 let!
0 případů
TETANUS: Nepřenosný - nevytvoří epidemii. Před začátkem očkování na nemoc umíralo ročně asi 150 lidí starších 30 let. Podmínkou propuknutí tetanu je uzavřená rána s trusem nebo hlínou, zanícená alespoň 4 dny. Spolehlivou prevencí je vyčištění rány, nebo TIG (tetanický imunoglobulin podaný včas po zranění). Očkován od 1952 (děti v kolektivech), od 1958 DTP vakcínou.
asi 150 úmrtí dospělých před plošným očkováním, souvisí se zanedbáním prevence (netýká se kojenců)
ČERNÝ KAŠEL - dobře léčitelný, prodělání vytvoří dlouhodobou odolnost. Lze jej prodělat 1x až 2x za život. V posledních letech se v ČR objevuje až 2500 případů černého kašle ročně u očkovaných dětí!( % komplikací a těžkých následků nenalezeno) Plošně je očkován od 1958. Protilátky z vakcíny vymizí za 1 až 3 roky !
asi 5000 případů (1 až 2 úmrtí pro všechny věkové skupiny i komplikace)
před plošným očkováním *1
HEPATITIDA B - přenos na kojence jen pohlavním stykem nebo z krve do krve (protilátky z vakcíny vymizí za 5 až 12let)
méně než 200 případů (většinou narkomané, netýká se kojenců)
DĚTSKÁ OBRNA se 40 let neobjevila a lidskou stolici dnes pozře jen málo kojenců - jinak se obrna nepřenáší. U 95% nakažených dětí se nemoc vůbec neprojeví ale vždy vytvoří doživotní imunitu. Nemoc je šířena stolicí 6 až 8 týdnů po nakažení. Na obrnu umírá méně než 1dítě a 6 dospělých ze 4000 nakažených, % komplikací nenalezeno. Očkována od 1957(Salkova) 1960(Sabinova vakcína - všechny děti) (vyskytovala se ještě 17 let po zahájení plošného očkování) Protilátky z vakcíny vymizí asi do 5 let !
0 případů
Nemoc HIB prodělá v ČR ročně asi 10 dětí, kteří se běžně uzdraví (dobře léčitelná, % komplikací nenalezeno).
až 70 případů
před plošným očkováním
*1 České statistiky nebyly nalezeny, proto je uveden přibližný přepočet ze statistik NSR z roku 1958.
 
 
Příznaky encefalitidy ( = zánětu mozku)Informace k přípravku Infanrix hexa
- v učebnicích: Změna chování, spánku, nálady, vědomí, neutišitelný neobvyklý pláč , změny chuti k jídlu, jiné neurologické příznaky (křeče záškuby, narušení očního kontaktu, výpadky dechu...).

- *1 str.24 Nástup horečky, bolest hlavy - velmi silná, u dětí encefalitický pláč (neutišitelný křik ve vysokých polohách, trvá obvykle déle než 3 hodiny), zmatenost, porucha vědomí, někdy křeče...

 
 
  Roční následky vakcíny Infanrix hexa  
Roční následky preventovaných nemocí
- bez očkování (před plošným očkováním), u infekcí přenosných běžným kontaktem
(tetanus a hepatitida B se netýká dětí ani epidemií)
90 000 zánětů mozku
(trvalé následky jsou důsledně ignorovány)
9 000 chronických zažívacích potíží, horečky>39,5°C a velkých otoků
900 chronické infekce (=poruchy imunity)
asi 100 případů potíži přímo ohrožujících život
5 070 léčitelných infekcí pro celou populaci
(dětí do 10let se týkalo asi 18% - jde hlavně o černý kašel,
který dnes mají většinou jen děti očkované)

Srovnání dětských nemocí (SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PŘÍUŠNICE, případně neštovice) vyžaduje sledovat i jiné okolnosti, - očkování odstranilo trvalou odolnost přirozeným proděláním a změnilo tak běžné dětské infekce na smrtelně nebezpečné, nebo s častými trvalými následky. V případě epidemie tak hrozí podobná situace, jako kdysi na nově oběvovaných kontinentech (ale nyní ve větším rozměru).

Vakcíny mění charakter celých generací:
- *4str103: "Již ve 20. letech 20. století vědci věděli, že u dětí, které se "zotavili" z encefalitidy je pravděpodobnější hrubé, kruté a destruktivní chování. ... jejich počet dosahuje epidemických rozměrů. U téměř 90% delikventů byla nalezena dislexie nebo jiné poruchy učení. U hyperaktivních dětí je 20x pravděpodobnější, že skončí v polepšovně.... procento vězňů u kterých se v minulosti objevovaly epileptické záchvaty, bylo téměř 10x vyšší než v běžné populaci.

- *4str.113: "... postvakcinační encefalitida způsobuje, že velký počet dětí vyrůstá s tělesným, mentálním či emočním postižením ... tyto poruchy ovlivňují jednotlivce, rodinu i společnost.

- "V prvních 4 letech byl náš chlapec vysloveně milé, veselé a spokojené dítě. Před školkou musel absolvovat pětinásobné očkování. Potom nastala změna chování. Ve škole na něj byly neustálé stížnosti, je nesoustředěný, neklidný, nedělá domácí úkoly. Podobně se chová také doma: je extrémě nepořádný, krade, není ochotný s ničím pomáhat..." Problém se vyskytuje ve všech západních zemích... Jedná se o poruchu chování, vyznačující se nemotivovanou agresivitou, nesoustředěností... chybějícím prahem zábran.(*2 str.163)

- Odeznění příznaků encefalopatie neznamená že dítě je v pořádku. Některé důsledky poškození mozku se mohou projevit ve školním věku nebo v pubertě (poruchy učení, sklon k drogové závislosti a delikvenci).(*1 str.26)

- Dlouhodobé účinky zachycuje kniha "Ohrožení amerického dítěte: očkování, sociální patologie a kriminalita" od Dr.Harrise Coultera. Poškození mozku vakcínami má mnoho symptomů, jako alergické projevy, autismus, dyslexie, snížená adaptace na výukový proces, poruchy chování a sociální projevy. Dr. Coulter se domnívá, že asi polovina dětí s teplotou, neklidem a pláčem po očkování, prodělala lehké poškození mozku. Vychází z dramatického nárůstu uvedených potíží od nástupu povinného očkování.(*3 str.15)
(Těžko lze vyloučit podíl očkování na současné epidemii šikany ve školách.)

*1 Kniha "Knihovnička Meduňky - Očkování II" od MUDr. Ludmila Eleková
*2 kniha "Očkování - obchod se strachem" od Dr.med. Gerhard Buchwald
*3 Kniha "Problémy s očkováním" od Dr.Randall Neustaedter
*4 Kniha "Co možná nevíte o očkování" od Neil Z. Miller

Návrat na ockovani.net