ZÁKLADY OČKOVACÍHO PODVODU

Účinnost vakcín se hodnotí jen podle TVORBY PROTILÁTEK !
- "Očkování zvyšuje pravděpodobnost onemocnění danou nemocí... účinnost je měřena hladinou protilátek, nikoli porovnáním výskytu onemocnění." (Kniha "Co možná nevíte o očkování" od Neil Z. Miller)
- Nikdy se neprokázalo, že by proočkovaná skupina byla více odolná proti cílené nemoci. Mezi očkovanými jsou přenašeči infekcí (díky očkování nemají příznaky nemoci).*6 *7(str.195 ř.9 od spoda)
- Pokusy o srovnání nemocnosti očkovaných s neočkovanými (vakcín proti skutečnému placebu) byly pro očkování tak nepříznivé, že se od nich vždy upustilo. Prokazovaly nulovou ochranu očkováním!*6
- Studie NEMUSÍ prokázat že vakcína chrání, ale jen že vytváří protilátky.*6
- Příkladem jsou otázky, na které obhájci očkování odmítají odpovídat.
- ...vakcíny imunitu oslabují... paradoxně zvyšuní náchylnost k nemocem, včetně těch, proti kterým se očkuje. *1str.50 uprostřed
- "Očkování nechrání. Očkování škodí."*2str.247
- V Salcburku má každé 10. dítě astma, u neočkovaných dětí se zde astma nevyskytuje. V rakousku trpí každý 4. obyvatel alergií (25%), zatímco u neočkovaných dětí pouze 3%. ... neočkované děti zde mají, ve všech uváděných studiích, podstatně niší četnost hyperaktivity. (kniha "Jak přežít dobu jedovou" str.156)

Zkreslování údajů o vakcínách popsané v knihách, často i přiznávané propagátory vakcín:
  1. Testy probíhají nejvýš několik týdnů (uvádí se 3 až 8) na zcela zdravých dětech, s vyloučením všech zhoršujících vlivů (i jiného očkování). Děti, u kterých se vyloučení nepříznivých vlivů nezdaří, mohou být ze studie vyřazeny (jako i zemřelé - "nedokončily studii"). Všechny následky které se projeví později, jsou ignorovány (po plošném nasazení vakcíny je hlášeno jen mizivé % - vlivem motivace, neznalosti, a jiných okolností).
  2. Srovnání očkovaných s neočkovanými dětmi je NEPŘÍPUSTNÉ (prý eticky - odpovědnost byla zřejmě předána "etické komisi").
  3. Na rozdíl od jiných léků, na testování vakcín jsou mírnější kritéria, jejich uvádění na trh je levnější a podpoří prodej léků velkému počtu nemocných po vakcínách. Poškození vakcínami jsou velmi rozmanitá a neexistuje orgán ani nemoc, na kterou by vakcíny nikdy neměly vliv. V USA nenese farmacie za vakcíny odpovědnost (jinde je to podobné) a prosazení nových vakcín v USA napomáhá rozšíření i do jiných států. Nové, dražší vakcíny proto přicházejí na trh velmi rychle, a jejich povinná aplikace do dětí, zajišťuje spolehlivě stoupající zisky dvěma cestami.
  4. Všechny neúspěšné testy jsou firemním tajemstvím. Studie se opakují tak dlouho, až se "poštěstí" obstojný výsledek. Veřejnost se nedoví, zda proběhla na první pokus, nebo až na 50. Soudně uznaným tajemstvím jsou i počty obětí - vše je navždy pohřbeno mimosoudním vyrovnáním s pozůstalými, na rozdíl od válečných obětí, zcela bez památníků!
  5. Úmrtnost na infekce se počítala u všech věkových skupiny dohromady. Děti odolávají mnoha infekcím podstatně lépe než dospělí (spalničky, zarděnky, přiušnice, neštovice, přenosná obrna, tetanus a asi i mnoho jiných). Úmrtnost (už v začátku plošného očkování vzácná) se tedy týkala často dospělých, ale povinně očkovány jsou děti (protilátky spolehlivě vyprchají za několik let)!
  6. Všechna média i úřady od nejvyšších pater jsou farmacií usilovně kontrolovány a na tuto činnost jdou největší investice v celém oboru.
(Nepřipadá vám podivné, že z rozhlasu se spíše dovíte kudy jde opilý chodec, než o jakékoli tragégii po očkování, přitom jich je plný internet i naše okolí! V parlamentu ČR si nikdo nedovolí ani špitnout proti očkování, jen zavádějí svátek autistům a vedou utopická jednání o odškodnění státem, která by byla finančně neúnosná. Autisté (slovo, které před 30 lety čeština neznala), kterých je v ČR přes 100 000 a 70% z nich má kombinované postižení, jsou jen částí zmrzačených vakcínami.)

Počet nakažených infekcemi je mezi očkovanými stejný nebo vyšší než u neočkovaných!
- Např. 2012 studie k vakcíně proti chřipce u dětí prokázala, že očkovaná skupina byla 5x více nemocná (především jinými nemocemi než chřipkou).*6
- Časové průběhy grafů očkování proti chřipce a výskytu chřipky se obvykle shodují (očkování zvýší výskyt nemocí)!*6
- Ve Velké Británii r.2006 trpěli dávivým kašlem téměř 2 z 5 dětí, které navštívili lékaře, ač byly očkovány. *7
- V roce 1968 naočkovali BGC vakcínou (proti tuberkulóze) 260 000 nenakažených osob v jižní Indii. 11 let po zahájení této studie nebyl prokázán vůbec žádný ochranný vliv očkování, což bylo potvrzeno i po 15 letech.*7
- Největší epidemie neštovic začaly až po zahájení očkování. Úmrtnost mezi nemocnými byla 5x vyšší u očkovaných (10:2 na 10 000 lidí).*6
- Obyvatelé města Leicester v Anglii odmítali povinné očkování a museli proto vyměnit celou městskou radu. Prováděli jen karanténu, likvidaci infikovaných věcí a jiná preventivní opatření. V letech 1870-72, 15 roků po zahájení očkování, už byla v Anglii 98% proočkovanost a vypukla největší epidemie neštovic. Leicester, jako jediné město, ji přečkal jen s několika nemocnými. Ústup neštovic potom přesně kopíroval pokles očkování! WHO nakonec vymýtila neštovice "Lesterskou metodou" a úspěch svedla na očkování.*6
- Ústup tuberkulózy je shodný v zemích s očkováním i bez očkování (to platí obecně o všech infekcích).*6
- K velkému zkreslení ústupu dětské obrny došlo změnou hodnocení a rozdělením příznaků v době začátku očkování. V rozvojových zemích způsobilo samo očkování víc ochrnutí než přirozeně šířená nemoc.*6
- Obrna v dětském věku proběhne většinou bez příznaků a vytvoří celoživotní imunitu. První nakažení až v dospělém věku může být však nebezpečné. (Podobné je to u mononukleózy).*6
- Černý kašel postihuje téměř výhradně očkované. Ti kteří ho prodělali, jej obvykle více nedostanou.*6
- I poslední oběť neštovic, somálský kuchař, byl r. 1977 krátce před onemocněním očkován, což WHO přiznala jen 1x a poté prohlásila očkování za zbytečné a neetické.*2
- Při epidemii záškrtu v Chicagu 1969 bylo 25% nakažených očkováno.*3
- Po té, co byla provedena rozsáhlá očkovací kampaň proti neštovicím, došlo vždy k výraznému nárůstu počtu onemocnění touto nemocí.*2str.37
- V Gasankulu vypukla v r.1982 epidemie dětské obrny přesto, že 61% dvouletých dětí bylo kompletně proočkováno. Při epidemii v Natalu a Kwa Zulu r. 1988 bylo 30% zemřelých dětí očkováno kompletně a 30% nekompletně. (*2 str.90)
- V USA přibývá případů spalniček, a nemocní jsou ve stejné míře očkovaní i neočkovaní. Úmrtnost na spalničky se v USA v posledních letech (20.století) zvýšila na desetinásobek. (*2str.95)
- ..po počátečních úpěších došlo na téměř 100% očkovaných územích (Gambie, USA, bývalá NDR) k velkým epidemiím spalniček...(*2, str.97)

Podobných situací naleznete velké množství ve *2, *3 nebo *7, kde jsou navíc rozebrána pestrá rizika jako organické zbytky (např. myšího mozku, tkáně z prasat, morčat, králíků, psů, ledvin a varlat opic, plodové buňky z potkanů a rakovinné buňky, virus VS40 zvyšující náchylnost k rakovině - číslo značí pořadí viru nalezeného ve vakcínách) a dále 77 chemických látek, které výrobci nemusí uvádět a medicína je raději přehlíží. Většina z nich je neprozkoumána a ty zmapované výrazně překračují hranice hygienických množství (sloučeniny hliníku, olova, formaldehyd atd.).

Použité zdroje:
*1 kniha "Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba" od MUDr. Ludmila Eleková
*2 kniha "Očkování - obchod se strachem" od Dr.med. Gerhard Buchwald
*3 kniha "Problémy s očkováním" od Dr.Randall Neustaedter
*4 brožury "Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin"
*5 margit.cz Očkování: hypotézy versus fakta
*6 soubor mudr-ludmila-elekova-ockovani-pomaha-nebo-skodi-1.ppsx
*7 Kniha "Varovné signály očkování" od Prof. RBDr Anna Strunecká RdSc.
*8 vakciny.net

Návrat na ockovani.net