Propagátoři očkování záměrně zkreslují vztah věku a následků dětských nemocí, očkování se může stát příčinou těžkých epidemií:
Komplikace u dětí ve věku 4až10 let, v rozvinutých zemích, hodnotí lékařská literatura i starší pediatři, jako velmi vzácné (1až10 ze 100 000 nemocných a před začátkem plošného očkování již nebyla v ČR hlášena žádná úmrtí na tyto nemoce). Prodělání dětských nemocí zanechá spolehlivou celoživotní imunitu (která chrání matky a jejich děti v době těhotenství a kojení). Jejich běžným následkem bývá citelný skok ve vývoji dítěte a ústup případných chronických potíží. Dětské infekce však mohou být nebezpečné (někdy i smrtelné) pro dospělé, které nemoc v dětství minula - ať už náhodou, nebo právě "díky" dočasné ochraně, jinak velmi riskantním očkováním MMR, často s tragickými dlouhodobými následky, které byly prokázány srovnáním očkovaných s neočkovanými.

Návrat na předchozí stranu.