Nezodpovězené záhady vakcinace
Návrat na hlavní stránku

1.
Od r.1975 zakázalo Japonsko očkovat děti mladší 2 let. Země poté přeskočila ze 17. na 1. místo, s nejnižší kojeneckou úmrtností na světě. (Dodnes se drží na 1. až 3. místě.)
Jak je možné, že japonští kojenci a batolata, zcela nechráněná vakcínami, neumírají na infekce?
(Očkování MMR vakcínou, proti spalničkám zarděnkám a příušnicím, zde zakázali roku 1993 - kde jsou smrtící epidemie?)


2.
Skutečné účinky zdravotní péče prý odhalí jen srovnání léčených s neléčenou skupinou.
Proč je takové porovnání, k zjištění nežádoucích i ochranných účinků, u vakcín nepřípustné?
(Neočkovat by prý bylo "neetické", ale v ČR je dostatečný vzorek neočkovaných - je neetické i srovnávat?)


3.
Po ukončení plošného očkování proti neštovicím po roce 1970, došlo v NSR k nečekanému úbytku mentálně postižených dětí (*2str.38). V ČR máme nyní mnoho postižených, jen autistů je asi 100tisíc. Zároveň je zde okolo 5% neočkovaných, kteří by měli být zastoupeni mezi zdravými i postiženými.
Proč se diagnózy postižení, rozpoznané od 2. měsíce života a později, vyhýbají NEočkovaným?
(Zkuste najít neočkovaného autistu, rozpoznaného až po 2. měsíci života!)


4.
Povinné očkování v ČR (=společné dílo politiků, krom 2 malých stran) nese všechny znaky organizovaného zločinu . Rozhodují jednotlivci, obvykle s vazbami na výrobce. Firmy ani stát nenesou odpovědnost za jakékoli následky a desítky tisíc dětí platí poškozením zdraví. Sdělovací prostředky i poslanci nemají odvahu o epidemii "ani špitnout" (Čím se lišil jejich přístup před rokem 1989?) - největší investice výrobců vakcín jdou na "propagaci" (reklamu, kongresovou turistiku lékařů,... např. výrobce hexy, rok 2010: výzkum=6,9; reklama a prodej=20,4; obrat=44,4 milardy USD).
Došlo už někdy v lidských dějinách, k podobné genocidě vlastních potomků?
(70 milionů autistů + velké % populace je zdravotně poškozeno, vč. deformací charakteru *1str.26,*2str.163 )


5.
Odborné servery uvádějí, u snadno přenosných infekcí preventovaných "hexou", trvanlivost protilátek 3 až 6 let (tetanus a žloutenka B netvoří epidemii, HIB se týkala nejvýš 150 dětí ročně před začátkem očkování). Proto asi 80% populace NEMÁ ŽÁDNÉ PROTILÁTKY Z VAKCÍN ani po kontaktu s nemocí (krom ojedinělého černého kašle - častěji u očkovaných, se tyto infekce nevyskytují)!
Proč se tu nešíří žádné epidemie?
(Vždyť právě kvůli tomuto nebezpečí má ČR tvrdé represe k očkování kojenců, kteří se spolu stýkají mnohem méně než dospělí.)


6.
Hranici otravy neurotoxickým hliníkem stanovil FDA na 5µg na 1kg váhy a den. Poločas vylučování hliníku je asi 7let (83% ledvinami, ale velké molekuly hliníku, nesoucí antigeny vakcín, ledvinami neprojdou *5). V 1. roce života, kdy kojenci váží asi 5kg, jsou v ČR povinně očkováni 4 dávkami "léčivého přípravku" Infanrix hexa, který obsahuje 820µg hliníku v 1 dávce (+ rtuť, formaldehyd a mnoho jiných látek).
Jaký je mechanizmus zlepšení zdraví kojenců, pícháním směsí obtížně odbouratelných neurotoxických jedů, ve vysokých dávkách?


7.
Dle §46 zák. 258/2000Sb. odst.1 "... Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění ...".
ZÁŠKRT - dobře léčitelný (40let se neobjevil, vakcína je proti toxinu a nebrání šíření), ČERNÝ KAŠEL - při včasném záchytu snadno léčitelný (prodělá jej 600 až 2500 očkovaných ročně), DĚTSKÁ OBRNA - přenos jen z lidské stolice do úst (zastaví ji dodržování hygieny, 56let se v ČR nevyskytla, nemoc u 95% lidí proběhne bez příznaků, vždy vytvoří trvalou imunitu), nemoc HIB - při včasném záchytu dobře léčitelná (asi 5 případů ročně, před očkováním asi 110 dětí ročně). (Dětské nemoci jsou v následujícím bodu.)
Kde je skryto riziko epidemického šíření a ohrožení životů, dávající smysl §46?
(Co tyfus, úplavice, spála, cholera a mnoho dalších - jsou méně nebezpečné než povinně očkované infekce?)


8.
Prodělání spalniček (podobně i zarděnek a příušnic) chrání po celý život + matkám kojené děti v riskantním období, na které vakciny nemají vliv. Komplikace u dětí, ve vyspělých státech (zdroje nezávislé na farmacii uvádějí méně než 1 z 10tisíc případů a před zavedením vakcíny na ně již žádné děti neumíraly) jsou výrazně vzácnější než po očkování(*6), které navíc, dle mnoha vědeckých prací(*5str.210) a zkušeností rodičů(*4), často spouští autismus. Vakcína odsouvá náchylnost k těmto nemocem o 10 až 15let, kdy jsou jejich následky mnohem těžší (často trvalé + riziko úmrtí) a přeočkování je velmi riskantní.
V čem je výhodnost tohoto očkování?


9.
Má-li demokracie a tržní prostředí nést obecný užitek, nutně vyžaduje a) volnou konkurenci, b) úplnou informovanost, c) svobodný výběr.
Jak obecně prospívá očkování, jehož znakem jsou výhradně a)monopol, b) propaganda, c)represe?
Pokud máte dotazy, připomínky nebo odpovědi k některým otázkám, sdělte mi je prosím na josefvobejda@gmail.com
Návštěvní kniha byla zrušena pro opakované útoky.

Použité zdroje:
*1 kniha "Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba" od MUDr. Ludmila Eleková
*2 kniha "Očkování - obchod se strachem" od Dr.med. Gerhard Buchwald
*3 kniha "Problémy s očkováním" od Dr.Randall Neustaedter
*4 brožury "Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin I, II a III"
*5 kniha "Varovné signály očkování" od Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.
*6 Nežádoucí účinky dle SPC k povinné vakcíně proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR):
U více než 1 z 10: zarudnutí v místě vpichu, horečka>38stC (74,7% dětí po MMRV).
U méně než 1 z 10: infekce horních cest dýchacích, vyrážka, bolest a otok v místě vpichu, horečka>39,5stC (19,3% dětí po MMRV).
U méně než 1 ze 100: anorexie(nechutenství), nervozita, nespavost, abnormální pláč (učebnicové příznaky encefalitdy = zánětu mozku),
průjem, zvracení, kašel, otitis media(zánět středouší), lymfadenopatie(zvětšení uzlin), konjunktivitida(zánět spojivek), bronchitida(chronický zánět dýchacích cest), otok příušní žlázy.
U méně než 1 z 1000: alergické reakce, febrilní křeče (=ohrožení života).
Postmarketingové sledování: není možné poskytnout četnosti výskytu NÚ - údaje jsou hlášeny dobrovolně populací neznámé velikosti.
Infekce: Meningitida, příznaky připomínající spalničky či příušnice (vč. orchitidy=zánět varlat, epididymitidy=zánět nadvarlete a parotitidy=příušnice).
Poruchy krve: Trombocitopenie, ... purpura (podlitiny,otoky).
Poruchy imunity: Anafylaktická reakce.
Poruchy CNS: Encefalitida, cerebelitida (příznak podobný opilosti), Guillain Barréův syndrom (autoimunitní onemocnění nervů), transverzální myelitida(zánětlivý neurologický syndrom), periferní neuritida (zánět nervu z podráždění).
Cévní poruchy: vaskulitidy (záněty cév).
Poruchy kůže: Erythema multiforme(akutní puchýřnaté onemocnění sliznic a kůže).
Poruchy svalů a kostry: Artralgie(bolest kloubů), artritida (autoimunitní zánět kloubů).
Náhodná aplikace vakcíny do žíly místo do svalu, může vést k vážný potížím!

Kudy vede cesta k úspěchu organizovaného zločinu
Je-li lékař dobře motivován, školen a represemi přinucen (šíření pravdy = konec živnosti) očkovat za každou cenu, co nejdříve a co nejvíce, naznačí někdy rodičům že vakcíny nechrání (nemají před čím) a pro dítě bývají spíše pohromou? Pokud rodiče netuší že jsou nějaké nežádoucí účinky, planou nadšením z bezpečí a štěstí rozdávaného státem, budou pak hledat opačné informace, nebo poslouchat "ty hloupé antivax co ohrožují očkované děti"? Pokud větší část dětí přežije očkování jen s horečkou, velkým otokem a běžnou encefalitídou (pár hodin či dní křiku - "ale to je normální ", další následky se projeví až někdy pozděj, nenápadně a bez souvislostí), budou rodiče pochybovat o smyslu represí které "zachraňují svět"? Pokud jsou vakciny tak skvělé, jak slyšíme ze všech stran (i politických), z rádií, ze všech televizí a od motivovaných doktorů, přestane většina lidí podporovat ten "úžasný dar vědy"? Budou poslanci něco namítat, když je "tak výhodný" a přeje si ho většina národa?


Návrat na hlavní stránku